Uluslararası İlişkiler Ofisi
​​​​​​​​​​​Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü, aşağıdaki faaliyetlerle ŞEHİR’in uluslararasılaşma stratejisini yürütmekle sorumludur. Bu bağlamda Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü’nün ana görev alanları; 
   • ​​Uluslararası Öğrenci Temini
   • ​​Erasmus+ Değişim Programı 
     • ​​​​​Program Ülkeleri ile Erasmus+ Değişim Programı
     • Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) 
   • ​​Avrupa Staj Konsorsiyumu
   • ​​​Uluslararası İşbirlikleri

​​​​​Vizyon

ŞEHİR Uluslararası İlişkiler Ofisi, üniversitemizin vizyonu doğrultusunda aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlar: 
 • ​ŞEHİR’i yüksek öğrenim, araştırma, bilginin üretilmesi ve paylaşılması açısından sosyal bilimler ve doğa bilimleri alanlarında bir mükemmeliyet merkezine dönüştürmek,
 • Her ŞEHİR öğrencisinin pasaport alarak öğrenim hayatları boyunca en az bir defa herhangi bir yurt dışı değişim programına katılmasını sağlamak,
 • Üniversitenin çok kültürlü ve çeşitlilik b​arındıran ortamına katkıda bulunmak,
 • Sınırlar ötesi işbirlikleri ve ikili anlaşmalar ile ŞEHİR’in uluslararasılaşma stratejisini geliştirmek,
 • Öğrencileri ve akademik-idari çalışanları, araştırma, eğitim ve meslek odaklı değişim programlarına katılmaları yönünde teşvik etmek,
 • ŞEHİR üyelerinin kendilerini geliştirerek piyasa beklentilerinin ötesinde bilgi ve becerilerle donatılması; daha sürdürülebilir, barışçıl, adil ve eşitlikçi bir dünyanın inşasında aktif rol alması yönünde destek sağlamak.

Misyon

ŞEHİR Uluslararası İlişkiler Ofisinin misyonu; araştırma, geliştirme, bilgi üretimi ve paylaşımı süreçlerinde tüm öğrencileri ve çalışanları desteklemek, böylece ŞEHİR üyelerinin hem bölge hem dünya ile entegre olmalarını sağlamaktır. Bu misyon gereği ofisimiz, ŞEHİR’deki çok kültürlü ve çok sesli hayatın korunup geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürüterek, farklılıkların değer kazandığı, özgün, üretken ve öz güvenli bireylerin çevreye ve dünya birikimine katkı sağladığı bir üniversite ortamının sürdürülmesine destek olur.

​İletişim

admissions@sehir.edu.tr

global@sehir.edu.tr

erasmus@sehir.edu.tr​​​