Kütüphane

​​​​​Yüzbinlerce basılı, görsel, dijital kaynak ve çeşitli veritabanı abonelikleri ile Türkiye'nin her tarafından akademisyenlerin çalışmalarına destek sağlayan ŞEHİR Kütüphanesi, Dragos Kampüs ile kaynaklarını ve olanaklarını daha da genişleterek, Türkiye'nin en saygın kütüphane merkezlerinden biri olma yolundaki faaliyetlerine devam ediyor.

Sayılarla ŞEHİR Kütüphanesi

Basılı kitap sayısı: 134.105
Sesli kitap sayısı: 2100
Elektronik kitap sayısı: 338.348
Basılı dergi arşivi: 5556
Elektronik dergi sayısı: 39.000
Basılı dergi aboneliği: 104
Basılı gazete aboneliği: 18
Audio/Video ve DVD sayısı: 5716
Abone olunan veritabanı sayısı: 31
Açık erişimli veritabanı sayısı: 25

Üniversitemiz ile kurucu vakfımız Bilim ve Sanat Vakfı arasındaki protokol gereği Bilim ve Sanat Vakfı Kütüphanesinde bulunan 126.950 kitap, ŞEHİR üyelerinin hizmetine sunulmaktadır. Böylelikle ŞEHİR’lilerin ulaştığı basılı ve elektronik kitap sayısı 600.000’i bulmaktadır.

ŞEHİR Kütüphanesi Türkiye’nin en zengin belge arşivlerinden birine sahip

Arşivlerde 500.000’den fazla belge, 15.000’den fazla negatif film ile 1.500 civarında cam negatif ve 3.000 civarında yazma ve nadir basma eser bulunmaktadır. Arşivlerimiz, burada çalışan ve bu kaynaklardan yararlanarak araştırma yapan özellikle Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Sinema ve Televizyon, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerdeki öğrencilerimiz ile araştırmacılarımız için bir sosyal laboratuvar görevi yapmaktadır. ŞEHİR e-arşiv dijitalleştirilerek kullanıma açılan belge sayısı açısından da Türkiye’deki üniversite kütüphaneleri arasında en büyük e-arşiv konumundadır.

Arşivlerimiz:

 • Kemal Karpat Arşivi
 • Fuad Köprülü Arşivi
 • Taha Toros Arşivi
 • Cüneyd Orhon Fotoğraf Stüdyosu Arşivi
 • Zeynep Targaç Fotoğraf Koleksiyonu
 • Osman Öndeş Slayt Koleksiyonu
 • Yazma ve Nadir Basma Koleksiyonu
 • Tekel Arşivi
 • Şerif Mardin Arşivi
 • Talat Halman Arşivi
 • Mesut Tufan Arşivi


ŞEHİR Kütüphanesi web sitesi: library.sehir.edu.tr​
ŞEHİR e-Arşiv web sitesi: earsiv.sehir.e​du.tr
"Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği" Projemizin web sitesi: bellek.sehir.edu.tr
"Unutma İstanbul" Projemizin web sitesi: unutmaistanbul.sehir.edu.tr​
E-posta: kutuphane@sehir.edu.tr

Kütüphane Direktörü

AYHAN KAYGUSUZ - ayhankaygusuz@sehir.edu.tr