Engelsiz Eğitim

ŞEHİR Engelsiz Eğitim Ofisi, engeli bulunan öğrencilerimizin akademik yaşamlarını eşit ve en etkin biçimde sürdürebilmelerinin önündeki 'engeller'i belirlemek ve bu engelleri ortadan kaldırarak akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek bir kampüs oluşturmak için çalışmalar yapar. 

ŞEHİR Engelsiz Eğitim Ofisi, engeli bulunan öğrencilerimize; akademik programlara erişimde eşitlik, barınma ihtiyaçları konusunda öncelik ve buna uygun düzenlemeler, üniversite yaşamına dahil olabilmede eşitlik ve destek hizmetleri sunmaktadır.

Üniversitemizin fiziki koşullarının engelli öğrenci, akademisyen ve idari personel için uygun düzenlenmesine yönelik diğer birimlerle iş birliği içerisinde çalışarak "Erişilebilir Üniversite" olmak için çalışmalar yapmaktadır. 

Engelsiz Eğitim Ofisine ulaşmak ve detaylı bilgi almak için engelsiz@sehir.edu.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.