Lisansüstü Öğrenci Kayıtları

Disiplinlerarası ve dinamik bir müfredata sahip olan lisansüstü programlarımız, içinde yaşadığımız toplumun, doğanın ve dünyanın bilgisini üretmeyi ve paylaşmayı hedeflemektedir.

Lisansüstü programlarımız toplumsal-insani duyarlılığını, araştırma ilgileri ile bir araya getiren akademisyenlerin yetişmesini desteklemektedir.​

Üniversitemize lisansüstü öğrenci başvuruları, enstitülerin belirleyeceği koşullar çerçevesinde belirli tarih aralıklarında kabul edilir. 

ŞEHİR yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt işlemleri ile detaylı bilgi almak için tıklayınız.