Burslar
​​​​​Üniversite eğitiminiz boyunca gerçekleştireceğiniz tüm akademik ve sosyal faaliyetlerinizde sizi destekleyecek olan ŞEHİR daima yanınızda!
​​​​​​​​​​​​​​DİKKAT! Aşağıda açıklanan burslar ve indirimler, 2019 - 2020 akademik yılında lisans ve önlisans programlarımızı tercih edecek yalnızca TC ve KKT​C uyruklu öğrenciler için geçerlidir. 
Uluslararası adaylar, burs olanaklarımız hakkında bilgi almak için admissions@sehir.edu.tr​ adresiyle iletişime geçmelidirler.


​​​​İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
2019 – 2020 AKADEMİK YILI ​​
LİSANS ve ÖNLİSANS PROGRAMLARI için
BURSLAR​ ve İNDİRİMLER
(TC ve KKTC uyruklu öğrenciler için)

Başarılı öğrencileri ödüllendiren ve bilimsel arayışlarında onlara her türlü desteği veren İstanbul Şehir Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana ÖSYS puanına göre hak edilen burs ve indirimler ile sınırlı kalmayarak, her öğrenciye hitap edebilecek çeşitli burs ve indirim imkanları sunuyor. 

ŞEHİR'de KESİNTİSİZ BURS İMKANI!

İstanbul Şehir Üniversitesinde aylık ödenen nakit bursları ve ek hakları, belirlenen azami süreler içinde öğrenci öğrenimine ve derslerine devam ettiği sürece verilir. İngilizce Hazırlık Programı dahil olmak üzere eğitimi süresince öğrenimine devam etmeyen öğrencinin burs kapsamındaki nakit bursları ve ek hakları ilgili yarıyıl için kesilir.

“Üniversiteye Giriş Burs ve İndirimleri” kapsamında sunulan, öğrenim ücretinden %100, %75, %50 ve %25 indirim imkanı;
 • ​​​İngilizce lisans programlarına yerleşen öğrenciler için: İngilizce Hazırlık Programında geçirecekleri 1+1 yıl süre ve lisans öğreniminde geçirecekleri 4+1 yıl süre boyunca,
 • Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler için: lisans öğreniminde geçirecekleri 4+1 yıl süre boyunca,
 • Önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için: 2 yıl süre boyunca,
not ortalaması koşulu veya ders geçme başarısı aranmaksızın devam eder.

Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler isterlerse toplam bursluluk sürelerinin 1 yılını, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programında kullanabilirler.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BURS ve İNDİRİMLERİ

​​​TAM BURS
Üniversiteye giriş sınavı sonucuna göre İstanbul Şehir Üniversitesinin “Burslu” programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen bu burs, öğrenim ücretinin %100’ünden muafiyeti kapsar.

Tam Burslu öğrencilere aşağıda belirtilen yerleşme sırasına göre sunulan yurt bursu, yemek bursu ve aylık nakit ödemeler;
 • İngilizce lisans programlarına yerleşen öğrenciler için: İngilizce Hazırlık Programında geçirecekleri 1+1 yıl süre boyunca ve lisans öğreniminde geçirecekleri 4 yıl süre boyunca,
 • Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler için: lisans öğreniminde geçirecekleri 4 yıl süre boyunca,
 • Önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için: 2 yıl süre boyunca,
devam eder.

2019 – 2020 Akademik Yılında İstanbul Şehir Üniversitesinin “Burslu” programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerine ilgili modüle kayıt olmak ve devam etmek şartıyla; lisans ve önlisans programları öğrencilerine ise, her yarıyıl ders planında yer alan derslerin kredisinin en az %80’ine kayıt olmak ve devam etmek şartıyla, aşağıda açıklanan ek haklar sunulur.

ÖSYS puanı ile, yerleştiği programın puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 1000 içinde yer alan öğrencilere, güz ve bahar dönemleri için:
 • ​​Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
 • 9 ay süre ile yemek bursu
 • 9 ay süre ile yurt bursu (İstanbul Şehir Üniversitesinin yurtlarında ücret ödemeden kalma imkanı)
 • 9 ay süre ile aylık 1000 TL nakit ödeme.

ÖSYS puanı ile, yerleştiği programın puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 1001 ile 2000 arasında yer alan öğrencilere, güz ve bahar dönemleri için:
 • ​​Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
 • 9 ay süre ile yemek bursu
 • 9 ay süre ile yurt bursu (İstanbul Şehir Üniversitesinin yurtlarında ücret ödemeden kalma imkanı)
 • 9 ay süre ile aylık 700 TL nakit ödeme.

ÖSYS puanı ile, yerleştiği programın puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 5000 içinde yer alan öğrencilere, güz ve bahar dönemleri için:
 • ​​Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
 • 9 ay süre ile yemek bursu
 • 9 ay süre ile yurt bursu (İstanbul Şehir Üniversitesinin yurtlarında ücret ödemeden kalma imkanı).

Ek hakların (yemek bursu, yurt bursu, nakit ödeme) devamı için her yarıyıl sonunda sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50'dir.

2019 – 2020 Akademik Yılında İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler “%75 indirimli” programına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrenciler, ÖSYS puanları ile, yerleştikleri programın puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 5000 içinde yer alıyorlarsa, öğrenim ücretinden muafiyet ve yurt bursu haklarından yararlanırlar.

2019 – 2020 Akademik Yılında İstanbul Şehir Üniversitesinin “Burslu” programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrenciler, ÖSYS puanları ile, yerleştikleri programın puan türünde Türkiye genelinde ilk 5000 içinde yer almıyorlarsa, sadece öğrenim ücretinden muafiyet hakkını elde ederler.

2019 – 2020 Akademik Yılında İstanbul Şehir Üniversitesinin “Burslu” programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuşlarsa, yukarıda açıklanan yemek bursundan, yurt bursundan ve ek haklardan yararlanamazlar, sadece öğrenim ücretinden muafiyet hakkını elde ederler.
​​​%75 İNDİRİM
İstanbul Şehir Üniversitesinin %75 indirimli programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan bu indirim, öğrenim ücretinin %75'inden muafiyeti kapsar.​
​​​%50 İNDİRİM
İstanbul Şehir Üniversitesinin %50 indirimli programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan bu indirim, öğrenim ücretinin %50'sinden muafiyeti kapsar.​
​​​%25 İNDİRİM
İstanbul Şehir Üniversitesinin %25 indirimli programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan bu indirim, öğrenim ücretinin %25'inden muafiyeti kapsar.
 ​

TEŞVİK BURS ve İNDİRİMLERİ


​​​İLK TERCİH indirimi
Ücretli, %50 ve %25 indirimli programlara birinci tercihinden yerleştirilenler ve yerleştiği tercih sırasına kadar tüm tercihleri İstanbul Şehir Üniversitesi programları olan öğrencilerden;
 • ​​Ücretli programa yerleşenlere %20 indirimi kapsar.
 • %25 indirimli programa yerleşenlere %20 indirimi kapsar.
 • %50 indirimli programa yerleşenlere %10 indirimi kapsar.
%75 indirimli ve tam burslu programlara yerleştirilen öğrenciler ilk tercih indiriminden yararlanamazlar.
​​​AKADEMİK BAŞARI bursu
Öğrencinin önlisans/lisans eğitimine başladıktan sonraki akademik yıldan başlamak üzere, her akademik yılda (yaz okulu hariç) ilgili sınıf seviyelerine göre anadal ders planında belirtilen yıllık kredi yükü toplamını anadal programı için almış ve başarmış olması koşuluyla, genel not ortalaması ve üniversiteye giriş bursluluk durumuna bakılarak takip eden akademik yılda uygulanmak üzere değişik oranlarda yapılacak indirimi kapsar.
​​​IB ULUSLARARASI BAKALORYA indirimi
Ücretli ve indirimli programlara yerleştirilen öğrencilerden, Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip olup, diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilere ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar. 
​​​ABITUR indirimi
Ücretli ve indirimli programlara yerleştirilen öğrencilerden, ABITUR diplomasına sahip olup, diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrencilere ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.​
​​​MATURA (REIFEPRUFUNG) indirimi
Ücretli ve indirimli programlara yerleştirilen öğrencilerden MATURA (REIFEPRUFUNG) diplomasına sahip olup, diploma notu 1,5 veya daha iyi olan öğrencilere ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.
 ​

DİĞER İNDİRİMLER

KOMŞU indirimi
İstanbul ili, KARTALMALTEPE ve PENDİK ilçelerinde ikamet eden ve belirtilen ilçelerdeki liselerden mezun olan öğrencilere, bu iki ölçütten en az birini kayıt esnasında belgelemeleri koşuluyla uygulanacak %10 indirimi kapsar.
​​​ANLAŞMALI OKUL indirimi
İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünün ikili protokol ile anlaştığı liselerden mezun olan öğrencilere uygulanacak %10 oranında indirimi kapsar.

Bir öğrencinin “İlk Tercih İndirimi” ile birlikte “Anlaşmalı Okul İndirimi” ve “Komşu İndirimi” varsa, “İlk Tercih İndirimi” ile birlikte sadece biri uygulanır.
Bir öğrencinin “İlk Tercih İndirimi” yoksa ancak “Anlaşmalı Okul İndirimi” ve “Komşu İndirimi” varsa, bunlardan sadece biri uygulanır.
“İlk Tercih İndirimi”, “Anlaşmalı Okul İndirimi”, “Komşu İndirimi”, “Kurumsal İndirim” öğrencinin öğrenim sürecinde devam eder.

​​​PEŞİN ÖDEME indirimi
Öğrenim ücretinin tamamının yıllık olarak ödenmesi durumunda %5, dönemlik olarak ödenmesi durumunda ise %2 indirimi kapsar.
​​​ŞEHİT EŞ VE ÇOCUKLARI indirimi
ÖSYS sonucunda İstanbul Şehir Üniversitenin programlarından birine yerleştirilen şehit eş ve çocukları için öğrenim ücretinden %100 oranında indirimi kapsar.​
​​​KARDEŞ indirimi
İstanbul Şehir Üniversitesi programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe öğrenim ücretinin %10'u oranında indirimi kapsar.
​​​MEZUN ÖĞRENCİ ÇOCUĞU indirimi
İstanbul Şehir Üniversitesinden mezun öğrencinin çocuklarına %10 oranında indirimi kapsar.

Burs ve indirimlerin hangi durumlarda devam edeceği İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Burs Yönergesi'nde belirtilmiştir.

“Üniversiteye Giriş Burs ve İndirimleri”, gerekli koşulların sağlanması kaydıyla “İlk Tercih İndirimi”, “Kardeş İndirimi” ve “Peşin Ödeme İndirimi” ile birleştirilebilir. Öğrenciler birleştirilebilen indirimlerin yanı sıra İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Burs Yönergesi'nde belirtilen “Teşvik Burs ve İndirimleri” ve “Diğer İndirimler” altında yer alan en yüksek oranlı sadece bir indirimden faydalanabilir.

Kurumsal indirim alanlar “İlk Tercih İndirimi”nden yararlanamaz.

Burslar ve indirimler, öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu ücret üzerinden verilir.