Üniversitemizde 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitime üç hafta ara verilmiştir. // All classes are cancelled for the weeks of Monday, March 16 through Friday, April 3.
12.03.2020
Üniversitemizde 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitime üç hafta ara verilmiştir. // All classes are cancelled for the weeks of Monday, March 16 through Friday, April 3.
​​​Değerli Öğrencilerimiz, 

Üniversitemizde 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitime üç hafta ara verilmiştir.

Alınan tatil kararının uygulama esasları ve detayları Yükseköğretim Kurulu ile eşgüdüm içinde belirlenecek ve sizlerle paylaşılacaktır.

Bilgilerinize sunarız. 

İstanbul Şehir Üniversitesi 

***

Dear Students,

All classes are cancelled for the weeks of Monday, March 16 through Friday, April 3.

Details regarding execution and administration of this decision will be outlined in coordination with  Higher Education Council and shared with you accordingly.

Kindly submitted for your information.

Istanbul Sehir University