İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden Koronavirüs (COVID-19) ile İlgili Duyuru // Announcement About Coronavirus (COVID-19) from İstanbul Şehir University Rectorate
16.03.2020
İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden Koronavirüs (COVID-19) ile İlgili Duyuru // Announcement About Coronavirus (COVID-19) from İstanbul Şehir University Rectorate
​​​Değerli ŞEHİR’liler,

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) koronavirüs pandemisine karşı aldığı yeni tedbirlere​ istinaden yükseköğretim kurumlarında eğitime 16.03.2020 tarihinden itibaren üç hafta ara verilmiştir. Üniversitemizin bu süreçteki işleyişine yönelik aşağıdaki karar ve bilgileri paylaşmak isteriz:

1. Üniversitemizin akademik ve idari personelinden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul müdürleri, enstitü müdürleri, daire başkanları hariç olmak üzere:
a) 60 yaş üzerindekiler, engelli ve hamile olanlar, yasal süt izni kullananlar ve Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplara dahil olanlar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 12 gün boyunca idari izinli sayılacaktır.
b) Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanların yıllık izin talepleri karşılanacak, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinleri kullandırılacaktır.
c) Bu tanımın dışında kalan akademik ve idari personelin talep etmeleri halinde izinli sayılmaları hususu, mazeretleri çerçevesinde Rektörlüğümüzce değerlendirilecektir.

2. Akademik ve idari personelin, önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Zorunlu ve ivedi durumlarda talebiniz Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilecektir.

3. Öğrencilerin üniversite bağlantılı tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

4. Üniversitede gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlikler ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

5. Eğitim-öğretime verilen 3 haftalık ara, tüm ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrencilerimizi de kapsamaktadır.

6. Öğrencilerin (Türk ve yabancı uyruklu) önümüzdeki 3 haftalık süre boyunca yurt dışına çıkmaları durumunda, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda yükseköğretim kurumlarınca bilgilendirilmesi gerekmektedir.

7. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup yurda dönen öğrencilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için yükseköğretim kurumları gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

8. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana, Proje Tabanlı Mevlana programları ile ilgili tüm çağrılar iptal edilmiştir.

9. Bu hastalıktan korunmak için en önemli tedbirin kampüste nüfus yoğunluğunu minimize etmek olduğunu unutmayalım. Bu nedenle öğrencilerimizin derslerin tatil olduğu üç hafta boyunca kampüse gelmemelerini ve kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak kalmalarını önemle rica ederiz.

İstanbul Şehir Üniversitesi
Rektörlük Ofisi

* * *

Dear ŞEHİR Members,

Last Thursday on March 12, in an effort to contain the spread of Coronavirus (COVID-19) pandemic, The Council of Higher Education (YÖK) announced that all classes were cancelled starting from Monday, March 16, 2020 for 3 weeks until further notice. On Friday, the Council of Higher Education issued a further decision on how faculty and staff are expected to work during this period, as described in detail below:

1. Among academic and administrative staff excluding the University rector, vice-rectors, deans, school managers, institute managers, department heads,
a) Those people over the age of 60, people with disabilities, pregnant women, women with breast-feeding permission and people in the disadvantaged group (immunity problem, cancer, chronic respiratory disease, obesity, diabetes, cardiovascular disease, chronic illness, people who had an organ transplant) will be on administrative leave for 12 days during this period.
b) Women with kids in kindergarten and primary school will use their annual leave rights. In case they do not have an annual leave right, they will be on excused absence.
c) The Rectorate will evaluate annual leave requests of all other staff separately.

2. Faculty and staff should postpone or cancel all travel outside of the country until further notice. If there are compelling reasons or emergency cases, your request will be sent to the Chief of Higher Education Council as an attachment to the decision of University Board of Directors, in accordance with the Presidential Circular dated March 12, 2020 and dated 2020/2.

3. Students should postpone or cancel all university-related travels outside of the country.

4. All university events are cancelled until further notice.

5. 3 weeks cancellation also includes students of apprenticeship, internship and applied programs of vocational, undergraduate and graduate degrees.

6. Students (Turkish or foreign nationality) who may travel abroad to go home during this 3 week period, please be advised that depending on the spread of pandemic in the country at the time of your return to Turkey you might face various problems, have your flights cancelled and shall still be subject to our guidance on self-isolation for 14 days.

7. Higher education institutions will take all necessary measures for students of Mevlana and Erasmus Exchange programs to make sure credit transfer is not a problem on students’ side.

8. All calls for TESL, Mevlana and Project-based-Mevlana programs are cancelled.

9. In order to help measures taken to prevent the spread of the disease, it is recommended that students refrain from traveling around and avoid crowded places during this three-week period.

10. Remember that reducing population density on the campus is the best way to prevent the spread of the disease. Therefore we kindly request our students not to come to campus and avoid crowded places during this three-week period.

İstanbul Şehir University
Rector’s Office


​​​