2019 - 2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Önlisans Programları için Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları
13.12.2019
Başvuru Tarihleri: 24 Aralık 2019 - 3 Ocak 2020
Sonuçların İlanı: 10 Ocak 2020
Kayıt Tarihleri: 13 - 17 Ocak 2020
​​BAŞVURU KOŞULLARI

Eşdeğerlik
İsimleri aynı olan veya ilgili yüksekokul yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80'inin aynı olduğu tespit edilen diploma programları eşdeğer kabul edilmektedir. Adayın yatay geçiş yapmak istediği diploma programıyla halen kayıtlı olduğu diploma programının eşdeğer olması gerekmektedir.

Kayıt Durumu
Adayın kayıtlı öğrenci statüsünde bulunması gerekir. (Kayıt dondurmuş olmak başvuru yapmak için engel teşkil etmez.)

Öğrenim Süresi
Yabancı dil hazırlık programlarından veya önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 
2019 - 2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, Üniversitemiz önlisans diploma programlarının 1. sınıfına yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir.

Akademik Başarı
Adayın genel not ortalamasının en az 60/100 (2.29/4.00) olması gerekmektedir. Başarı koşulunu sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Bu adayların başvuruları, sadece başarı koşulunu sağlayan adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kontenjan kalması halinde değerlendirilir.

Yurt dışından yapılan başvurular için ayrıca;

​Denklik 
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve öğrenim gördüğü programın, YÖK tarafından önlisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması gerekmektedir.

ÖSYS Sonucu veya Muadili Belge
T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemleri uygulama esasları için tıklayınız.

ÖSYM muadili belgeler şunlardır:
 • ​SAT 1 (Minimum 1000 puan)
 • ACT (Minimum 21 Puan)
 • Abitur (En az 4 puan)
 • Fransız Bakaloryası (Diploma notu en az 12)
 • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
 • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) (En az 28)
 • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) (En çok 2)
 • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) (En az 70)


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


 • Nüfus cüzdanının aslı: Fotokopisi alındıktan sonra aslı iade edilecektir.

 • Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, başvuru sırasında halen kayıtlı öğrenci olduğunu gösterir belge. Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların öğrenci belgelerinde adayın disiplin durumu ile ilgili bilgi bulunması gerekir. Bulunmuyorsa, adayın disiplin durumunu belirtir belge ek olarak sunulmalıdır. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 10. maddesinde sayılan fiiller, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilenler Üniversite programlarına yatay geçiş için başvuramazlar.

 • Transkript: Kayıtlı olunan yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler de eklenmelidir.​

 • Ders Tanımları ve İçerik Bilgileri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarının ve içeriklerinin yer aldığı belgeler. 

 • Sınav Sonuç Belgesi: ÖSYS sonucu ve ÖSYS ayrıntılı puan dökümü veya yukarıda belirtilen muadil sayılan belgelerden birinin fotokopisi.​

 • ​Lise Diploması: Mezun olunan liseden alınan diplomanın fotokopisi.

 • ​Pasaport: Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların pasaportlarında resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile adayın söz konusu kurumda öğrenim gördüğü yıllara ilişkin sayfaların kopyaları (yabancı uyruklu ve yurt dışında okuyan T.C. uyruklu öğrenciler için).

 • ​Yurt Dışından Dönüş Belgesi: Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurt dışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise yurda kesin dönüş yapmaları nedeniyle yatay geçiş için başvuranların bu durumunu belirten belge.

Tüm belgeler Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır. 

MEVZUAT

KONTENJANLAR
Bölüm Ad​​ıSüre (Yıl)Puan TürüYurt İçi KontenjanYurt Dışı Kontenjan1. Sınıf Toplam Kontenjan
Adalet2TYT314
Adalet (İÖ)2TYT11516
Bilgisayar Programcılığı2TYT213
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)2TYT213
Çocuk Gelişimi2TYT314
Çocuk Gelişimi (İÖ)2TYT527
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık2TYT314
Grafik Tasarımı2TYT314
Grafik Tasarımı (İÖ)2TYT000
İnşaat Teknolojisi2TYT213
İş Sağlığı ve Güvenliği2TYT9413
Sosyal Hizmetler2TYT314
Halkla İlişkiler ve Tanıtım2TYT213
İç Mekan Tasarımı​
2TYT314

* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden başvuran adaylar, yurt dışı kontenjanından değerlendirmeye alınacaklardır.

DEĞERLENDİRME
Başvuruların değerlendirilmesi yatay geçiş komisyonlarınca yapılmaktadır. Komisyon, adayların kabulüne ilişkin önerilerini ilgili yüksekokul yönetim kuruluna sunar ve öneriler yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
SONUÇLARIN İLANI ve KAYITLAR
Yatay geçiş ile önlisans programlarına kabul edilen tüm adayların isimleri, sonuçların ilanı için belirtilen tarihte web sitesinde duyurulur ve adaylara kayıtla ilgili bilgi dosyası gönderilir.
Kabul edilen öğrenciler, üniversiteye kayıtlar için belirlenen tarihler arasında, kayıt için gerekli belgelerle birlikte ve öğrenim ücretini ödeyerek kayıt işlemlerini gerçekleştirirler.

ÜCRETLER
Yatay geçiş yapılan akademik yıl itibarıyla söz konusu programa yeni girişli öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretleri uygulanır. 2019 - 2020 Akademik Yılında Üniversitemize kayıt yaptıracak Meslek Yüksekokulu öğrencileri için öğrenim ücreti KDV dâhil yıllık 23.900 TL'dir. 

BAŞVURU ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü
​Adres: Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21, 34865 Dragos, Kartal/İstanbul 
Telefon: 44 44 0 34 (Türkiye'nin her yerinden ve tüm operatörlerden kod numarası çevirmeden arayınız.)
Faks: 0216 474 53 53


İstanbul Şehir Üniversitesi'nin tüm programlarına ait ÖSYS taban puan bilgileri için tıklayınız.

​​