Antremanda Görsel-İşitsel Destekle Erken Hamle İmkanı Sağlayan Eğitim Sistemi
 
Sporcuların antrenman sırasında görsel veya işitsel olarak desteklenmesini sağlayan ve yapacakları hamleyi erken seçmelerine olanak sağlayan bir eğitim sistemi ve yöntemi.
​İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Onur Güzey ve Yrd. Doç. Dr Ali Çakmak, sporcuların antrenman sırasında görsel veya işitsel olarak desteklenmesini sağlayan ve yapacakları hamleyi erken seçmelerine olanak sağlayan bir eğitim sistemi ve yöntemi geliştirmişlerdir. 

Gerçekleştirilen çalışma çıktıları için İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi desteği ile TR ve PCT başvuruları ile gerçekleştirilmiş ve ticarileştirme çalışmaları başlamıştır.