"Dilharap" Türk Edebiyatına Kazandırıldı
22.11.2017
ŞEHİR Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Altuğ ve öğrencimiz Kevser Bayraktar tarafından çevrildi.
​​​​​Türk edebiyatının az bilinen romanlarından Fatma Fahrünnisa’nın Dilharap adlı eseri, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Altuğ ile bölüm öğrencisi Kevser Bayraktar tarafından Arap harflerinden Latin harflerine çevrilerek yayımlandı. Dilharap, Türkçe edebiyatta iç monolog tekniğini kullanan ilk metinlerden biri olma özeliğini taşıyor. 

Fatma Fahrünnisa’nın Dilharap adlı romanı; Türk edebiyat tarihinde yer almayan, gazete sayfalarında unutulmuş roman ve romancıların keşfedilerek Türk edebiyat tarihine kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen "Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi" projesi kapsamında ortaya çıkartıldı. İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Fatih Altuğ ile bölüm öğrencisi Kevser Bayraktar’ın özenli çalışmaları sayesinde Türkçe’ye kazandırılan eser, 1896 sonbaharından 1897 ilkbaharına kadar Hanımlara Mahsus Gazete’de bölüm bölüm yayımlandı. 

1870’lerde üst düzey bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ve Ahmet Vefik Paşa’nın torunu olan yazar Fatma Fahrünnisa tarafından kaleme alınan Dilharap; kültürlü ve güzel bir kız olan Mazlume’nin, toplumsal açıdan daha düşük bir aileye zorla gelin gitmesiyle, bir yandan bu gönül yıkıcı evlilikten kurtulma mücadelesi verirken bir yandan da bir kadın olarak itibarını korumaya çalışmasını konu alıyor. Harf devriminin yapıldığı 1928 yılına kadar Arap harfli gazete ve dergilerde basılmış ve bölüm bölüm yayımlandığı için dizi film gibi takip edilen tefrika romanlardan biri olan roman, Türkçe edebiyatta iç monolog tekniğini kullanan ilk metinlerden biri olma özelliğini taşıyor.