Araştırma Odakları
İstanbul Şehir Üniversitesinin odaklandığı araştırma alanları

​​​​​​​​​

​​​Hukuk
 • İnsan Hakları
 • Sosyal devlet
 • Arabuluculuk ve alternatif çözüm yöntemleri
 • Tahkim
 • Patent ve Fikri Haklar
 • Tüketici Hakları ve Tüketicinin korunması
 • Bilişim hukuku
 • Kadın hakları ve kadına karşı şiddet
 • Çocuk hukuku
 • Cinsel istismar
 • Mukayeseli hukuk araştırmaları​
​​​Sosyoloji
 • Kentsel Çalışmalar
 • Şehir Sosyolojisi
 • Mekansal Dönüşüm
 • İlişkisel Kuram
 • Kamusal Mekan
 • Araştırma Yöntemleri
 • Göç
 • Şehir Sosyolojisi ve Tarihi
 • İlişkisel Ontoloji
 • Niceliksel Yöntemler
 • İstanbul
 • Sosyoloji Kuramı
 • Söylem Analizi
 • Milliyetçilik
 • Vatandaşlık
 • Kürt Meselesi
 • Türkiye Modernleşmesi
 • Modernite
 • Gündelik hayat
 • Yeni Sosyal Hareketler
 • Kimlik
 • İslami Hareketler
 • Etnik Cemaatler
 • Tarihsel Sosyoloji
 • Orta Doğu’da Din ve Siyaset
 • Osmanlı-Türk Modernleşmesi
 • Küreselleşme
 • Söylem Analizi
 • Tarihsel-Mukayeseli Yöntem​
​​​Tarih
 • İktisat Tarihi (Maliye, Bütçeler, Vergi, Toprak, Esham, Borçlanma, Gedik, Piyasa, Pazar)
 • İslam Tarihi (Asr-ı Saadet, Klasik Dönem, Ölçüler)
 • Şehir Tarihi (Payitahtlar-Başkentler, Mahalle Yapıları, Nüfus Çalışmaları, İaşe, Topografya ve Mimari)
 • Osmanlı Tarihi (XVII-XVIII-XIX. Yüzyıllar, Tanzimat, Abdülhamid Dönemi, Meşrutiyet Dönemleri)
 • Ortadoğu Tarihi (Lübnan, Ürdün)
 • Biyografi Çalışmaları
 • Askeri Tarihi (Disiplin, Harp Stratejileri, Lojistik, Silah Teknolojileri, Nizam-ı Cedid)
 • Gündelik Siyaset ve Saray (Siyasi Aktörler, Gruplar, Güç Çekişmeleri)
 • Hukuk Tarihi
 • Entelektüel Tarih (Kişiler, Kitap ve Okuma-Yazmanın Tarihi)
 • Mukayeseli Modernleşme Tarihi (Osmanlı, Rusya, Arap Coğrafyası, İspanya, İtalya, Arnavutluk)
 • Tarih Kaynakları (Yazma ve arşiv kaynakları; Neşir, Yöntem, Analiz)​​
​​​Türk Dili ve Edebiyatı​
 • Edebiyat ve Tarihsellik, 
 • Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat, 
 • Modern Osmanlı Edebiyatı, 
 • Klasik Osmanlı Edebiyatı, 
 • Anlatımbilim, 
 • Karşılaştırmalı Edebiyat, 
 • Şehir ve Edebiyat​​
​​​İşletme
 • Tekno girişimcilik
 • Şehir ve bölgelerin rekabetçiliği
 • Kümelenmeler
 • İslami finans​
​​​Bilgisayar Mühendisliği 
 • Veri Mühendisliği
 • Bulut Bilişim ile Ölçeklenebilir Sistemler
 • Sosyal Medya
 • Internet Reklamcılığı
 • Biyoenformatik
 • Multimedya​​
​​​Endüstri Mühendisliği
 • İstatistik
 • Optimizasyon
 • Süreç optimizasyonu (eniyileştirmesi)
 • Verimlilik analizi ve eniyileştirmesi
 • Sürekli iyileştirme
 • Simülasyon
 • Yönetim ve modelleme
 • Örgüt modelleme ve yönetimi
 • Performans yönetimi
 • Kalite yönetimi
 • Stok yönetimi
 • Kaynak yönetimi
 • Sistem modelleme
 • Yöneylem
 • Lojistik
 • Üretim yöntemleri
 • Üretim sistemleri
 • Malzeme yönetimi
 • Ürün, Süreç ve İş Geliştirme ve Yönetimi​
​​​Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Bioinformatik
 • Resim/Video İşleme
 • Hareket Algılama
 • Güç Optimizasyonu
 • Sinyal İşleme
 • Gürültü Filtreleri
 • Mikro-elektro-mekanik Sistemler
 • Mikroakışkan Sistemler
 • Kimyasal ve Biyolojik Sensörler
 • Elektromanyetik
 • Radar
 • Mikrodalga Görüntüleme​
​​​Sinema ve Televizyon 
 • Toplum ve Bilim çalışmaları 
 • Sosyal hareketler ve direniş kültürü
 • Modernizm ve postmodernizm kuramları 
 • Kültürel incelemeler
 • Yeni medya, transmedya
 • Medya ve iletişim çalışmaları 
 • Siberkültür çalışmaları 
 • Sanal cemaat ve dönüşen kent 
 • Siyasal İletişim ve yeni yurttaşlık pratikleri  
 • Gençlik çalışmaları 
 • Görsel kültür ve teknolojiler
 • Sosyal antropoloji 
 • Sinema tarihi 
 • Sosyal ve siyasal felsefe
 • Küreselleşme ve postsömürgecilik​​
​​​Psikoloji 
 • Görsel dikkat
 • Davranış ekonomisi
 • Sosyal biliş
 • Yaratıcılık
 • Motivasyon
 • Sosyal kimlik
 • Çok kültürlülük
 • Kadın çalışmaları
 • Psikolojik travma
 • Kültürel psikoloji
 • Siyaset psikolojisi
 • Ruh sağlığı politikaları​​
​​​İslami İlimler
 • Çağdaş İslam Dünyası
 • Çağdaş İslami Akımlar ve Oluşumlar
 • Çağdaş Akademik Sistemde İslami İlimlerin Üretimi ve Öğretimi
 • İslam Medeniyetinin Teşekkül Dönemi
 • İslam Medeniyetinin İkinci Klasik Dönemi (XIII-XIX. yy.)
 • İslam Siyaset Düşüncesi
 • Modernleşme Sürecinde İslami İlimler
 • Müslüman Azınlıklar
 • Sosyal Bilim Karşısında İslami İlimler
 • Tecdid ve İhya Hareketleri​
​​


​​