ŞEHİR'de Araştırma
İstanbul Şehir Üniversitesi, geleceğin profesyonelleri ve akademisyenleri için beşeri, sosyal, mühendislik ve doğa bilimleri alanında eşsiz bir eğitim çeşitliliği sunmak üzere, önde gelen üst düzey araştırma ve yükseköğretim merkezlerinden biri olmayı hedeflemektedir.

İstanbul Şehir Üniversitesi doğru bilgiyi araştırmak, sürdürülebilirlik için yenilik yapmak ve topluma hizmet etmek amacıyla bütünleşik bir araştırma gündemine sahip disiplinler arası bölüm ve enstitüler kurmuştur. Kuruluş felsefesinin bir parçası olarak İstanbul Şehir Üniversitesi, araştırma yatırım ve faaliyetlerini, fikri mülkiyet üreterek mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları çözmek ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yönetmektedir. Araştırma, geliştirme, eğitim, iş ve endüstri alanlarında uluslararası deneyime sahip öğretim üyeleriyle ŞEHİR, öğrencilerine tamamlayıcı beceri ve deneyimler kazandıran dinamik, özgür ve disiplinler arası bir ortam sağlamaktadır.

ŞEHİR’in araştırma programları Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından düzenlenir, yönetilir ve aktarılır.

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), ŞEHİR bünyesinde bulunan farklı fakülteler, enstitüler ve araştırma merkezlerindeki araştırma projelerinin planlama, girişim, geliştirme, destek, yönetim ve değer aktarımını sağlamak için eşgüdümlü olarak çalışmaktadır. Kurumsal anlaşmalar, endüstriyel ilişkiler, bireysel ve ortaklı projeler, ürün, süreç ve iş çevresine yönelik yenilikler, teknoloji transferi ve fikri mülkiyetin geliştirilmesi ve yönetimini gerçekleştirmektedir.

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) aşağıda belirtilen sorumluluklarla birlikte üniversitenin fikri mülkiyet haklarının yönetimini sağlamaktadır:
    • ​​Buluş bildirimlerinin değerlendirilme sürecini yönetir.
    • İş çevreleri ve endüstri ile özgün eko-sistem yaratarak ticari projeler geliştirir.
    • Patent başvuruları yapar, ürün odaklı çıktıları lisanslama ve ticarileştirme sürecine yönlendirir.
    • Lisanslamayı teşvik etmek için başarı hikâyelerini ve proje sonuçlarını duyurmada tanıtım etkinliklerini organize eder.
    • Tüm projelerin ve  yenilik veritabanının izlenebilmesi  için proje yönetim yazılımının bakımını sağlar.

Gerçek Bütünleşik Araştırma, İş ve Eğitimde ŞEHİR Farkı

İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerine üniversitedeki birinci yıllarından itibaren ürün ve ekonomi odaklı çalışma ve araştırmalara yöneltip ve cesaretlendirmektedir.

ŞEHİR, öğrencileri takımlarını uzun vadede topluma faydalı olmak ortak amacı ile fikirleri tasarımlara, tasarımları prototiplere, prototipleri ürünlere, ürünleri küçük şirketlere dönüştürmeleri konusunda zorlamaktadır.

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) yenilikçilerin ŞEHİR’den mezun olana kadar fikri mülkiyetlerini korumalarını, ürün fikirlerini tanıtmalarını ve kendi işlerini geliştirmelerini desteklemektedir.​

Misafir Araştırmacılara ŞEHİR Desteği

İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, kurumumuza misafir araştırmacı olarak gelmek isteyen ulusal ve uluslararası araştırmacılara, araştırmalarında ihtiyaç duydukları fon kaynağının bulunmasında yol göstermekte ve destek olmaktadır. 

Misafir araştırmacılara yönelik fon kaynaklarıyla ilgili bilgilendirici broşürümüzü indirmek için tıklayınız​.