Ortak Dersler Programı
Üniversitenin ilk yılında seçtiğin bölümün derin konularına dalmak mı? Yoksa yoğun sınav döneminin ardından aklını arındırmak; hayata sayısalcı ya da sözelci olarak değil, bütüncül bakmanı sağlayacak disiplinlerarası bir öğrenimin ne demek olduğunu görmek mi? İstanbul Şehir Üniversitesi bu sorunun cevabını ortak dersleriyle veriyor.
​​​​​İstanbul Şehir Üniversitesi daha ilk yıldan; roman okuyan, şiirler mırıldanan bir mühendis ya da matematiğin şiirinden kaçmayan bir sosyolog olmanın zeminini hazırlıyor.
 
Ortak Dersler Programı, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucu misyon ve vizyonunun bir gereği olarak, hangi disiplinin eğitimini almış olursa olsun, mezuniyet sonrası hayatlarında öğrencilerimizin dünyayı kendi bütünlüğü ve hareketliliği içerisinde anlayabilmelerini; olaylara zaman-mekan bağlamında geniş bir perspektiften bakabilmelerini; doğru, sistematik ve tutarlı düşünebilmelerini ve düşüncelerini anlamlı bir çerçevede ifade edebilmelerini sağlayacak temel becerileri kazandırmak amacına matuf, günümüzün özgün şartları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmış bir bağımsız müfredattır.
 
Bu yaklaşımıyla Ortak Dersler Programı, öğrencilerin muhtelif alanlara dair bilgi dağarcığını genişletmekten öte, onlara hayatları boyunca kullanacakları eleştirel ve yaratıcı zihinsel alışkanlıkları kazandırmayı amaçlamaktadır.