2016 - 2017 Akademik Yılı Güz Dönemi Çift Anadal ve Yandal Programları Başvuruları
10.08.2016

​​

Başvuru Tarihleri: 15-26 Ağustos 2016

Sonuçların İlanı: 7 Eylül 2016

Ders Kayıt Tarihleri: 19-22 Eylül 2016

 

Başvuru Koşulları


Öğrenim Süresi

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında, yandal programına ise kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.

Akademik Başarı

Çift anadal programına başvurabilmek için, öğrencinin anadal diploma programındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.72 olması, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasının en üst %20'sinde bulunması, ayrıca o yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.72 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasının en üst %20'sinde yer almayan öğrenciler; üniversiteye yerleştikleri yıldaki çift anadal yapılacak programın taban puanına sahip olmak şartıyla başvurabilirler.

Yandal programına başvurabilmek için ise, öğrencinin anadal programındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması o yarıyıla kadar kendi lisans programında almış olduğu tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

* İslami İlimler Fakültesi'nde çift anadal yapmak isteyen öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla çift anadal yapmak istediği diploma programı için geçerli puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, çift anadal yapmak istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanının altında kalmaması şartı aranır.

* İslami İlimler programına başvuruda bulunan öğrenciler; Arapça Düzey Belirleme Sınavından 80, YDS'den 70 puan şartını sağlamak durumundadır.

Arapça Yeterlilik Sınavı: 29 Ağustos 2016, Pazartesi / Saat: 10:00 / Yer: Doğu Kampüsü, D410 numaralı derslik

 

Değerlendirme


Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili fakülte yönetim kurulları tarafından değerlendirilir. Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programlarına kayıt yapılabilir.

 

Sonuçların İlanı ve Kayıt


Çift Anadal/Yandal programlarına başvurusu kabul edilen tüm öğrencilerin isimleri, sonuçların ilanı için belirtilen tarihte web sayfasında duyurulur, kayıtları yapılır ve bu öğrenciler yeni dönemde çift anadal/yandal programı derslerine de kayıt olurlar.

 

Ücretler


Anadal programında burs veya indirimlerden yararlanan öğrenciler, ikinci anadal ve yandal programlarında da bu haklarını korurlar. Bursluluk süresi, ilgili yılın ÖSYM kılavuzunda belirtilen süre kadar devam eder. Kısmi burslu ya da ücretli olarak öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini uzatanlar ikinci anadal/yandal programının ücretini aynı oranda öderler.

 

Mevzuat


Üniversitemizde çift anadal programı İstanbul Şehir Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi, yandal programı ise İstanbul Şehir Ü​niversitesi Yandal Programı Yönergesi hükümlerine göre yürütülmektedir.

 

Başvurular


Başvurular MyŞehir'de yer alan "FORMLAR VE DİLEKÇELER" başlığı altındaki "E-FORMLAR" alanından yapılacaktır.

 

İstanbul Şehir Üniversitesi

Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü

Tel : +90 216 559 90 59

E-mail : ogrenciisleri@sehir.edu.tr


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Kontenjanları

​ÇİFT ANADAL ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
YANDAL
Fakülte/Program​2016 ÖSYM Kontenjanı%20 kontenjan kontrolüİnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiHukuk Fakültesiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesiİletişim Fakültesiİslami İlimler FakültesiTOPLAMTOPLAM
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Psikoloji (İngilizce)80167113221616
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)60123122221212
Sosyoloji (İngilizce)408623233199
Tarih (İngilizce)306411112108
Türk Dili ve Edebiyatı306411131117
Felsefe1536111131310
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)5010151211118
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)40814111196
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)70142613111410
Hukuk Fakültesi ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Hukuk1603242322138
İletişim Fakültesi ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Sinema ve Televizyon (İngilizce)408521211110
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
İşletme (İngilizce)4088
88
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)6012121212
İslami İlimler Fakültesi ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
İslami İlimler255555