Endüstriyel Tasarım Programı


​​
Program Profili

İstanbul Şehir Üniversitesi Endüstriyel Tasarım İngilizce Lisans Programı, pozitif, duyarlı, araştırmacı, girişimci, inovatif ve interdisipliner düzeyde ekip çalışmasına yatkın mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.

Bu programın hedefleri arasında Türkiye'de ve dünyada fark yaratacak tasarlanmış ve uygulanabilir özgün fikir ve ürünlerin toplum yararına geliştirilmesi ve çok farklı alanlara tasarım düşüncesinin ve kültürünün yerleştirilmesi yer almaktadır. 

İstanbul Şehir Üniversitesi Endüstriyel Tasarım İngilizce Lisans Programı'ndan mezun olanlar mobilya ve beyaz eşya gibi seri üretim yapan fabrikalar, dijital üretim yapan firmalar ve serbest tasarımcı olarak küçük çaplı atölyeler gibi kurumlarda çeşitli görevler alabilir. 

Ayrıca isteyen mezunlar farklı lisansüstü programlara kaydolarak akademik çalışmalarına devam edebilir.

Kazanılan 

Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Bunun yanı sıra yatay ve dikey geçiş yolu ile de öğrenci kabul edilmektedir.

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan, GNO'su en az 2.00 olan, varsa staj, bitirme projesi gibi yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler. 
 Program Çıktıları

1. problem alanlarını tarifleyebilme ve yaratıcı bir biçimde çözebilme becerilerini edinme

2. tasarım sürecini planlama ve yönetme becerisi geliştirme

3. görsel (2 ve 3 boyutlu), yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olma ve tasarım sürecinin her aşamasında etkin olarak kullanabilme

4. tasarım odaklı yaklaşımla ürün, servis vb. çözümler üretme becerisi edinme

5. sosyal ve kültürel durumları okuma, farklılıklar ve ortaklıklara dair hassasiyetler gözetme

6. mesleki duyarlılıklara sahip olarak bu konuda öncülük edebilme ve katkı yapabilme

7. ekonomik, sosyal, endüstriyel ve teknolojik gelişimler doğrultusunda araştırma yapabilme

8. kullanıcı odaklı tasarım yapabilme, diğer paydaşlarla empati kurabilme

9 doğaya, toplum hayatına ve üretime sürdürülebilir katkı sağlama düşüncesini içselleştirme

10. tasarım alanı dışındaki toplumsal aktörlerle diyalog ve disiplinlerarası işbirliği kurabilme,

11. yaratıcı, yenilikçi ve eleştirel düşünmeyi içselleştirme

12. başarılı ve verimli ekip çalışması yapabilme

13. profesyonel yaşamdaki süreç ve işleyişlere hâkim olma

14. tasarım tarihini kültürel, siyasal, teknik olaylar bağlamında ele alabilme

15. endüstriyel tasarımın hukuki açılımlarına hakim olmak

16. tasarım üzerine entellektüel anlamda okuma, yazma, düşünme,fikir geliştirme becerilerini edinme

17. tasarımda teknoloji, malzeme ve üretim biçimlerine hakimiyet ve uygulama esnekliği kazanma

 

İstihdam Olanakları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler; mobilya ve beyaz eşya gibi seri üretim yapan fabrikalar, dijital üretim yapan firmalar ve serbest tasarımcı olarak küçük çaplı atölyeler gibi alanlarda istihdam edilmektedir. Ayrıca bölüm ile ilgili birçok alanda var olan özel kuruluşlarda da görev alabileceklerdir. 

Eğitim Öğretim Metotları

 

Endüstriyel Tasarım İngilizce Lisans Programı'nda öğrencilere mesleki alanda genel bilgiler verilmesinin yanı sıra, kendilerini geliştirecekleri birçok metot kullanılmaktadır. Soru sorup tartışma, araştırmalar yaparak ortak paylaşım yapma becerilerini kazanmaları amacı ile sunma, grup çalışmaları, sosyal kaynakların etkin kullanımı, eleştirel düşünme, vaka tartışmaları, saha araştırmaları, dinleme ve anlamlandırma, beyin fırtınası gibi metotlar derslerde kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bu becerilerini pekiştirmek amacı ile vaka analizleri, saha gezileri, seminer, inceleme ödevleri, konuk konuşmacıların sunumları gibi bakış açısını genişletici çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:
Course CodeCourse TitlePO1PO2PO3PO4PO5PO6PO7PO8PO9PO10PO11PO12PO13PO14PO15PO16PO17
INDD 101Design Studio I55553321315410024
INDD 103Design Communication I32530200103320003
UNI 111Critical Reading and Writing in Turkish I                 
UNI 123Textual Analysis and Effective Communication                 
 Core Course Elective                 
INDD 102Design Studio II55553422515531035
INDD 104Design Communication II32530200102320004
INDD 106Introduction to Industrial Design11214441315234250
UNI 112Critical Reading and Writing in Turkish II                 
UNI 124Textual Analysis and Academic Writing                 
INDD 201Design Studio III55554543525542145
INDD 203Design Communication III32530310113330004
INDD 205Material and Technology I22210310412320015
INDD 207Design History10204550214135350
 Departmental Elective                 
 Core Course Elective                 
INDD 202Design Studio IV55555555535544245
INDD 204Design Communication IV32531320103330014
INDD 206Material and Technology II22210330402332025
INDD 208Design Research and Methods44224455223532140
 Departmental Elective                 
 Core Course Elective                 
INDD 301Design Studio V55555555545554345
INDD 303Ergonomy and Design32112455512241131
INDD 305Material and Technology III32530442412342115
INDD 307Design and Culture22235453525334150
INDD 309Summer Internship I                 
 Departmental Elective                 
 Core Course Elective                 
INDD 302Design Studio VI55555555555554345
INDD 304Portfolio Design32533422114140011
INDD 306Material and Technology IV22210441422343115
INDD 308Marketing and Management in Design21434453231152330
 School / General Elective                 
 Core Course Elective                 
INDD 401Design Studio VII55555555555554545
INDD 403Sustainability in Product Design22235453543241340
INDD 405Summer Internship II                 
UNI 201Formations of Modern Turkey I                 
 School / General Elective                 
 Core Course Elective                 
INDD 402Diploma Project55555555555554555
INDD 404Profession and Practice 11324554555354541
UNI 202Formations of Modern Turkey II                 
 School / General Elective                 
 Core Course Elective                 ​


​​​​​​​