ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
17.01.2020
İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne araştırma görevlisi alınacaktır.
​​İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:​

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca tam zamanlı araştırma görevlisi alınacaktır.

FAKÜLTE/YÜKS​​EKOKULBÖLÜMÖĞRETİM ELEMANIKADRO ADEDİÖZEL KOŞULLAR
Mimarlık ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe)Araştırma Görevlisi1

- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans mezunu olmak.

- İç Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.


BAŞVURU için İSTENEN BELGELER:
1) Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi
2) YÖK Formatlı Özgeçmiş
3) 1 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
4) Nüfus cüzdanı fotokopisi
5) Lisans Diploması 
6) Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
7) Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
8) Lisans Transkripti
9) ALES Belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı. ALES'ten en az 65 puan almış olmak.)
10) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) (İngilizce) en az 70 puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu’nca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösterir belge
11) Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge​

BAŞVURU ADRESİ:
İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü
Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21
34865 Dragos / Kartal / İstanbul
T: 444 40 34 (Dahili: 9321)

Başvurular Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sekreterliğine şahsen veya posta yoluyla veya mimarlik_info@sehir.edu.tr adresine e-posta yoluyla yapılmalıdır.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.​

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sitesinde (www.sehir.edu.tr) yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ve SINAV TAKVİMİ:
​İlk Başvuru Tarihi​​
17.01.2020
​Son Başvuru Tarihi
31.01.2020
​Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
03.02.2020
​Giriş Sınavı
05.02.2020​
​Sınav Sonuçlarının İlanı
06.02.2020
​​​​