Yönetim Bilişim Sistemleri Programı


Program Profili

Yönetim Bilişimciler farklı özelliklere sahiptir fakat genel olarak bazı ortak özellikleri vardır. Aşağıdaki özellikler sizi tanımlıyorsa o zaman Yönetim Bilişim Sistemleri tam size göre bir bölüm.

Yönetim Bilişim Sistemleri birleştirici bir disiplindir. Profesyonel yönetim bilişimciler işletme ve teknoloji birimleri arasında iletişimi sağlayan bir köprü görevindedirler. Bu yüzden yönetim bilişimde çalışmak organizasyonlarda işlerin nasıl yürüdüğünü, problem çözmeyi, çözüm üretmeyi, iletişimi ve birçok yeni gelişmeyi öğrenmeyi gerektirir. Dinamik bir alan olan yönetim bilişim, dinamik çalışanlara ihtiyaç duyar. Hızlı düşünen, çalışkan ve bu alandaki birçok süreçle dengeli bir şekilde çalışabilen insanlar yönetim bilişim sistemleri bölümünü tercih etmelidirler.

Yönetim Bilişimciler; 

 • Teknoloji hakkında stratejik düşüncelere sahiptirler.
 • Problem çözme becerileri gelişmiştir.
 • İnsanlarla uyum içinde çalışırlar.
 • Düşünce geliştirme ve uygulama konusunda sorumluluk almayı severler.
 • Teknoloji ve işletme alanlarında köprü görevi görürler.
 • Detayları ve büyük resmi aynı anda görebilirler.
 • Konuşma ve iletişim becerileri yüksektir.
 • Zamanı ve elindeki kaynakları verimli ve etkili şekilde yönetmesini bilirler.

 

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü  programlarına başvurabilirler. 
Program Çıktıları
PY1​Veriye dayalı karar modelleme ve analiz kavramlarını göstermek,
PY2İş analitiği, yönetim bilgi sistemleri, istatistik ve tahmin modelleri hakkında bilgi ve uygulamalı deneyim,
PY3Karmaşık verileri değerli kavrama ve sonuçta ortaya çıkan katma değer eylemlerine dönüştürme yeteneği,
PY4Uygulamalı veri madenciliği araçları ve tekniklerindeki beceriler, böylece Analytics iş piyasasında rekabetçi olan mezunlara yol açar,
PY5Gerçek verileri kullanarak seçilen bir araştırma alanında daha derin uzmanlık.

İstihdam Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olan öğrencilerin çalışabilecekleri iş alanları aşağıdaki gibidir;

 • İş Zekası Analisti (Business Intelligence Analyst)
 • İş Analisti (Business Analyst)
 • İşletmeler için Uygulama Geliştirici (Business Application Developer)
 • Bilgi Teknolojileri Danışmanı (IT Consultant)
 • Sistem Analisti (Systems Analyst)
 • Bilgi Teknolojileri Proje Lideri (IT Development Project Leader)
 • Veritabanı Yöneticisi (Database Administrator)
 • Sistem Geliştirici (Systems Developer)
 • Veritabanı Analisti ( Database Analyst)
 • Web Geliştirici (Web Developer)
 • Network Yöneticisi (Network Administrator)
 • Teknik Destek Uzmanı (Technical Support Specialist)
 • Bilgi Sistemleri Yöneticisi (Information Systems Manager)
 • Bilgi Teknolojileri Kullanıcı İlişkileri Yöneticisi (IT User Liaison Manager)

 

Eğitim Öğretim Metotları

 

Bazı derslerde ara sınavlar ve final sınavları, bazı derslerde ödevler, dönem sonu makaleleri, sınıf içi sunumlar vb. ölçme-değerlendirme metotları yoluyla olmaktadır.

 

​ 


Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:
 PROGRAM YETERLİLİKLERİ
DERSİN KODUDERSİN ADIPY1PY2PY3PY4PY5
EKON 201Makroekonomi54353
EKON 202Mikroekonomi54355
GİR 231Temel Hukuk53454
GİR 203Finansal Muhasebe53354
GİR 205Temel İstatistik54355
YBS 202Yönetim Bilişim Sistemleri52355
GİR 204Yönetim Muhasebesi55355
GİR 206İstatistiksel Analiz15152
YBS 302Veritabanı Yönetim Sistemleri45354
YBS 303E-Ticaret ve E-İşletme Yönetimi34352
YBS 305İş Zekası ve Veri Madenciliği- II55555
YBS 451Proje Yönetimi55555
YBS xxxSeçmeli Bölüm Dersi /Fakülte Seçmeli Dersi 34352​


​​​​​