Uluslararası Finans Programı

Program Profili​

Finansın hızla küresel bir nitelik taşıması bireyler, şirketler ve ülkeler açısından risk ve fırsatları beraberinde taşımaktadır. Bir taraftan işletmelerin iç ve dış kaynaklarını büyütmeleri ve bu kaynakları daha etkin kullanma yetkinliklerine olan ihtiyaç artarken; diğer taraftan uluslararası dengeleri çok yakından ilgilendiren finansal piyasaların işleyişi ve etkilerinin analizi iktisadi ve finansal analizin temel meselelerinden biri haline gelmektedir.   

Bu nedenledir ki; ülkelerin ekonomik kalkınmalarında mevcut işletmelerinin rekabetçiliklerinin artırılması kadar önemli olan bir diğer nokta, bu girişimlerin içinde faaliyet göstereceği ekonomik ve finansal yapının anlaşılması ve geliştirilmesine yönelik bilgi ve yetişmiş insan gücü birikiminin artırılmasıdır. Bu amaçla ulusal ve uluslararası ekonomik ve finansal piyasalardaki hareketlilikleri doğru analiz ederek yorumlayabilecek insan kaynaklarının yetiştirilmesi hem özel sektör işletmeleri, hem de ilgili kamu kurumları açısından önemli bir gerekliliktir.

​İstanbul Şehir Üniversitesi Uluslararası Finans (İngilizce) Programı, disiplinlerarası eğitim yaklaşımı ile hem kendi öğrencilerine hem de diğer bölüm ve programlardaki öğrencilere kendilerini geliştirebilecekleri alternatif yeni alanlar açma fırsatı sunmaktadır. 

ŞEHİR Uluslararası Finans (İngilizce) Programı, yurt dışı iş dünyasının gerçekleri göz önüne alınarak ve İşletme, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Girişimcilik, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Ekonomi programları ile bütünleşik bir müfredat ile eğitim vermekte ve öğrencilerinin yetkinlik alanlarını çift anadal ve yandal programları ile geliştirmeyi amaçlamaktadır 

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü programlarına başvurabilirler. 

Program Çıktıları

 

PY1 İktisadi problemlerin tespitini yapabilme becerisine sahiptir.
PY2 Veri toplama, yöntem kullanma ve sonuçları analiz etme becerisine sahiptir.
PY3 Güncel iktisadi, sosyal ve siyasal sorunlar ve olaylar arasında ilişki kurar ve çözüm getirir.
PY4 Edinilen teorik ve ampirik temel ile politika üretir; mevcut paradigmayı anlar.
PY5 İktisadi olayları çok yönlü olarak ve diğer sosyal bilimlerden istifade ederek değerlendirir.
PY6 İktisadi konularda gerek bağımsız olarak gerek ekip çalışmasına uygun biçimde araştırma yapar.
PY7 Akademik üretkenliğe ulaşır ve özgün ürün ortaya koyar.
İstihdam Olanakları

İyi yetişmiş, İngilizceyi etkin kullanabilen Uluslararası Finans Program'ının mezunları ulusal ve uluslararası kurumlar, kamu ve özel sektör kuruluş ve işletmeleri, sivil toplum örgütleri, araştırma merkezleri, üretim ve hizmet firmaları, sermaye piyasası kurumları, bankalar ve üniversitelerde çalışabilecektir.

Akıcı bir yabancı dil becerisi kazanmış olarak hayata atılacak mezunlarımızın ülkemizin gelişmesinde rol oynayacak şekilde görevler almaları beklenmektedir.

Müfredatımız ve eğitim-öğretim yöntemlerimiz gereği öğrencilerimiz 2. sınıf yaz aylarından itibaren iş dünyasında stajlar, projeler, danışmanlık hizmetleri yoluyla roller almaya başlayacaklarından mezun olduklarında, kurdukları bu geniş bağlantılar ağından yararlanacaklardır.

Eğitim Öğretim Metotları

 

Bazı derslerde ara sınavlar ve final sınavları, bazı derslerde ödevler, dönem sonu makaleleri, sınıf içi sunumlar vb. ölçme-değerlendirme metotları yoluyla olmaktadır.Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:

 PROGRAM YETERLİLİKLERİ
DERSİN KODUDERSİN ADIPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7
ECON 201Macroeconomics 5234444
ECON 202Microeconomics 5555555
LAW 231Introduction to Law5455321
MGT 203Financial Accounting5354534
ECON 205Intermediate Microeconomics 5454344
MGT 205Introduction to Statistics5244344
MGT 207Data Porcessing and Programing5454454
ECON 206Intermediate Macroeconomics 5555555
ECON ***General Elective/School Elective5434545
MGT 204Managerial Accounting5455321
MGT 206Statistical Analysis5354534
IF 301Corporate Finance I5454344
IF302Corporate Finance II5244344
IF 306Investments5454454
MGT 304Money and Banking5555555

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​