İşletme Programı


Program Profili

İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölümü, geleceğin liderleri, yöneticileri ve girişimcilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Küreselleşen dünyada iş yapmak uluslararası bilgi ve tecrübe gerektirir. ŞEHİR İşletme Bölümü, işletme disiplininin bugün geldiği noktayı, yerel dinamikleri göz ardı etmeden küresel bir bakış açısı ile öğretmeyi vaat ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinde eğitimlerini tamamlamış ve deneyim kazanmış öğretim üyesi kadrosu, donanımlı kütüphane ve teknolojik altyapı olanakları, dünyanın farklı ülkelerinden gelmiş öğrencilerin birlikte öğrendiği ve fikir paylaştığı sınıflar İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nü öne çıkaran özelliklerin bazıları.  

İşletme Bölümü günümüz iş dünyasının ön koşulu olan İngilizce iletişim becerileri yüksek öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor ve bu amaçla İngilizce eğitim veriyor. Dileyen öğrencilerimiz farklı yabancı dil seçeneklerinden de yarar lanabiliyor ve diğer bir dildeki yetkinliklerini de geliştirebiliyorlar. Öğrencilerimiz eğitim süreleri boyunca çeşitli ders içi ve ders dışı etkinlikler yoluyla iş dünyasının temsilcileri ile tanışma fırsatı buluyor, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen firmalarının yöneticilerinin deneyimlerinden yararlanıyorlar.  

Kazanılan 

Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.
Ölçme, Değerlendirme ve NotlandırmaBu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.
Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü  programlarına başvurabilirler. 

Program Çıktıları

 

 

 1. İşletmeciliğin temel ilke ve işlevleri hakkında bilgi sahibidir.
 2. Yönetim ilkeleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibidir.
 3. Siyasal, ekonomik, hukuksal, sosyal, kültürel ve teknolojik düzenlemelerin ve gelişmelerin işletmeler üzerine etkilerini tespit eder ve açıklar.
 4. Uluslararası işletme işlevleri hakkında bilgi sahibidir.
 5. Kendi işini kurabilecek düzeyde girişimcilik ve yöneticilik bilgisine sahibidir.
 6. Üretim/hizmet, tedarik, dağıtım, satış ve lojistik kararlarını etkileyen faktörleri tespit eder ve açıklar.
 7. Çağdaş finansman yöntemleri ve para piyasaları hakkında bilgi sahibidir.
 8. Kendi kariyerini planlayacak ölçüde bireysel ve kurumsal kariyer yönetimi ve insan kaynakları yönetimi bilgisine sahiptir.
 9. İşletme fonksiyonlarını destekleyecek yönetim bilgi sistemleri hakkında bilgi sahibidir.
 10. Paydaş ve çalışma arkadaşları ile etkili iletişim kurabilir, alana ilişkin bilgiyi aktarabilir ve ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
 11. İş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 12. İşletmecilik alanında veri toplar, işler, analiz eder ve yorumlar.
 13. İlgi ve yönelimine göre girişimcilik, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları alanlarında bilgi ve becerilerini derinleştirir.
İstihdam Olanakları Günümüz dünyasında her sektörde, her büyüklükteki firma ve kamu kuruluşunda işletmecilik fonksiyonlarını yerine getirecek nitelikli adaylara ihtiyaç vardır. İşletme Bölümü mezunları, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Uluslararası Ticaret vb. bölüm mezunlarına göre daha çeşitli alanda, konumda, ve kurumda görev alabilirler. İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölümü mezunları bankacılık, imalat, turizm, ulaşım, bilgi işlem, eğitim ve sağlık gibi pek çok farklı sektörde, özel şirketlerde ya da kamu kuruluşlarında, denetim ve finansman, pazarlama, satış, muhasebe, insan kaynakları yönetimi, yönetim danışmanlığı gibi alanlarda çalışmaktadırlar. İşletme mezunları kendi geliştirdikleri iş fikirlerini hayata geçirip, mesleki hayatlarına girişimci olarak da devam etmekte ve iş dünyasında önemli başarılara imza atmaktadırlar.

Eğitim Öğretim Metotları

 

Bazı derslerde ara sınavlar ve final sınavları, bazı derslerde ödevler, dönem sonu makaleleri, sınıf içi sunumlar vb. ölçme-değerlendirme metotları yoluyla olmaktadır.

 Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:

 PROGRAM YETERLİLİKLERİ
DERSİN KODUDERSİN ADIPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
ECON 201Macroeconomics2232212111555
LAW 231Introduction to Law2231311122251
MGT 201Principles of Management3313551153211
MGT 203Financial Accounting3115112515511
MGT 205Introduction to Statistics2151111151535
ECON 202Microeconomics2152212551111
LAW 232Business Law2231315155251
MGT 202Organizational Behavior3311211253151
MGT 204Managerial Accounting3211152511155
MGT 206Statistical Analysis2155115511131
ITM 301International Economics2133212551155
MGT 301Organization Theory3333325211115
MGT 303Financial Management3221213511555
MGT 309Operations Management3212131121515
MGT 302Human Resource Management3311155312251
MGT 304Money and Banking2122213511551
MGT 308Marketing3122131111155
MGT 401Strategic Management3333332125255
ITM 402International Business Management2323522511325
MGT 404Capital Market and Institutions2122213 15155
MGT XXXDepartmental Electives2121355311121​