ŞEHİR Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Atçıl'a Avrupa Araştırma Konseyi'nden (ERC) Ödül
10.12.2019
ŞEHİR Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Atçıl'ın "OTTOLEGAL: The Making of Ottoman Law: The Agency and Interaction of Diverse Groups in Lawmaking, 1450-1650" başlıklı projesi, ERC Consolidator Grant Competition ödülünü almaya hak kazandı.
​​İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Atçıl'ın "OTTOLEGAL: The Making of Ottoman Law: The Agency and Interaction of Diverse Groups in Lawmaking, 1450-1650" başlıklı projesi, Avrupa'nın bilimsel alanda en prestijli ve tanınmış kurumu European Research Council (ERC) tarafından desteklenmeye layık görüldü. Atçıl, ERC'nin "Consolidator Grant Competition" ödülünü almaya hak kazanan Türkiye'deki iki araştırmacıdan biri oldu. European Research Council (ERC), 301 uluslararası araştırmacı ve bilim insanının özgün ve yenilikçi bilimsel araştırmalarına bu yıl toplam 600 Milyon Euro hibe desteği sağlayacak.

2007 yılında Avrupa Birliği tarafından kurulan ERC, her yıl Avrupa merkezli projeler yürütmek için her millet ve yaştaki en yaratıcı ve iyi araştırmacıları seçerek, bilimsel araştırmalara hibe desteği sağlamaktadır. Kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye'den 19 araştırmacı bu desteği almaya hak kazanmıştır. Bilimsel mükemmeliyet kriterlerine göre değerlendirme yapılarak ilgili çalışma grubu tarafından proje önerileri değerlendirilmektedir. Bu önerilerden ise yüksek kaliteli, topluma-insanlığa fayda sağlayacak, etki düzeyi yüksek ve dünya üzerinde ses getirecek araştırmalara öncelik verilmektedir. ERC hibeleri, Avrupa Birliği tarafından sağlanan diğer fonlardan farklı olarak bir araştırma grubu veya konsorsiyuma değil, tek bir araştırmacıya verilmektedir.

Proje hakkında:
Bu proje (OTTOLEGAL), 1450 ile 1650 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda hukuk oluşumunu araştırmaktadır; sultanların kanunlarını ve âlimlerin fetvalarını inceleyerek, farklı grupların kanun yapma sürecindeki katılımını ve etkileşimini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Proje, hukuki normların oluşumunda sultanlar ve âlimler gibi aktörlerin iyi bilinen rollerini araştırmanın ötesine geçerek yerel gruplar, loncalar, tüccarlar, vakıf kurucuları, gayrimüslimler gibi aktörlerin rollerini anlamaya çalışacak ve Osmanlı hukukunun melez özelliğini ortaya çıkaracaktır. Bu alanda şimdiye kadar yapılan çalışmalar için genellikle fetva şeriatın hükmünü, kanun ise sultanın iradesini yansıtan sabit hukuki kategorilerdir. Farklı bir yaklaşıma sahip bu proje için fetva ve kanun, hukuki fikirlerin melezlenmesi ve ifadesine yardımcı olan değişken araçlardır. Osmanlı hukuk tarihine başka bir perspektiften yaklaşan OTTOLEGAL, farklı grupların hukuk oluşumunda katılımı ve etkileşimini ortaya çıkarması beklenen sorular yardımıyla geniş fetva ve kanun literatürünü inceleyecektir. Buna ilaveten, proje erken modern toplumlarında hukuk normlarındaki çeşitlilik ve değişime açıklama getirecek bir model geliştirmeyi hedeflemektedir. OTTOLEGAL ekibi, projenin ana kaynakları için meta veriler, tanıtım, transkripsiyon, çeviri ve bilimsel analiz yazıları içeren bir veritabanı hazırlayacaktır. Ek olarak, üç monografi ve seçilmiş kaynak metinler içeren bir kitap yazılacak, iki uluslararası konferans düzenlenecek ve tebliğler iki ciltte yayınlanacaktır. Bu proje, Osmanlı hukuk tarihi alanını farklı bir bakış açısıyla yeniden kurmayı, tarih ve hukuk çalışmalarında yeni ufuklar açmayı vaat ediyor.