Çift Anadal Programı

​​​

Türk Dili ve Edebiyatı

** 2019-2020 Akademik yılı itibariyle daha önce zorunlu olan "LIT 404 Bitirme projesi" dersi tüm çap yapan öğrenciler için bölüm seçmeli olmuştur.2 (iki) adet alınması istenen LIT veya LING kodlu bölüm seçmeli ders sayısı, 3 (üç) e çıkarılmıştır. Toplamda planlarda yer alan ders sayısı ve kredi değeri korunmuştur.

3 LIT or LING Course Code Departmental L

KoduDersÖn KoşulTeoriU SaatKrediAKTS
LING 204Türkçenin Tarihsel Dilbilimi3034
LING 411Türkçenin Sesbilimi3036
LING 412Türkçenin Biçimbilimi3036
LING 413Türkçenin Sözdizimi3036
LING 414Söylem Çözümlemesi3036
LING 415Dilbilimsel Metodoloji3036
LING 416Metin Dilbilimi3036
LING 417Diyalektoloji3036
LING 418İngilizce Türkçe Karşılaştırmalı Çözümleme3036
LING 431Osmanlı Paleografyasıprerequisite OTM 102 or LING 202 Ottoman Turkish II3036
LING 432Osmanlı DiplomatikasıLING 4313036
LING 433Çeviri3036
LING 434Çeviribilim3036
LIT 205Edebi ve Dilbilimsel Araştırma Yöntemleri2024
LIT 404Bitirme Projesi1437
LIT 411Osmanlı Romanı ve Modernlik3036
LIT 412Cumhuriyet Romanı ve Modernlik3036
LIT 413Modern Şiir3036
LIT 414Tiyatro ve Temsil3036
LIT 415Modern Hikâye3036
LIT 416Modern Türk Edebiyatında Eleştiri3036
LIT 417Edebiyat Dergiciliği3036
LIT 418Türkçe Edebiyat ve Şehir Deneyimi3036
LIT 419Çocuk Edebiyatı3036
LIT 421İleri Düzey Edebiyat Teorisi3036
LIT 422Literature and Gender3036
LIT 423Edebiyat ve Milliyetçilik3036
LIT 424Edebiyat ve Tarih3036
LIT 425Edebiyat ve Politika3036
LIT 426Edebiyat Psikanaliz ve Öznellik3036
LIT 427Edebiyat ve Hukuk3036
LIT 428Anlatıbilim3036
LIT 429Edebiyat Şarkiyatçılık ve Postkolonyalizm3036
LIT 431Klasik Türk Edebiyatında Gazel3036
LIT 432Klasik Türk Edebiyatında Kaside3036
LIT 434Edebiyat ve Tasavvuf3036
LIT 435Klasik Türk Edebiyatında Alegori3036
LIT 436Klasik Türk Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet3036
LIT 437Klasik İslamî Edebiyatlarda “Sebk-i Hindî”3036
LIT 438Klasik Türk Nesri3036
LIT 439Klasik İslamî Edebiyatlarda Otobiyografi ve Biyografi3036
LIT 441Yaratıcı Yazım1436
LIT 450Economics Through Fiction3036
LIT 480Türkiyede Güncel Edebiyat ve Toplumsal Değişim0036