Çift Anadal Programı

​​​

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe)

SYS 3xx/4xx (*): SYS 207, SYS 208, SYS 301, SYS 323, SYS 325, SYS 429 dışında.- Yukarıda belirtilen derslerin eşleniklerinin alınması durumunda, bunların yerine Bölüm ÇAP ve YAP Koordinatörü’nün onayı ve önerisi üzerine Bölüm Seçmeli derslerinin alınması zorunluluğu vardır. ÇAP ve YAP programlarındaki toplam ders sayısı (eşlenikler hariç) yukarıda belirtilen toplam ders sayısı ve kredisinden daha az olamaz.

- In case the equivalent courses of above-listed courses have been taken, it is compulsory to take Departmental Electives by the approval and proposal of the Departmental Coordinator for Double Major and Minor Programs. The total number of courses taken in the Double Major and Minor Programs (except equivalent courses) can not be less than the number of courses and credits indicated in the tables above.