Yeni Medya ve İletişim Programı

Program Profili

Küresel dünyadaki önemi ve etkisi gün geçtikçe artan yeni medya, hem kamu hem de özel kurumların vazgeçilmez iletişim platformu haline gelmiştir. Yeni medya iletişim süreçlerinin, bu alanda uzman kişilerce yönetilebilmesi, hem mesleğe yönelik talebin artmasına hem de bu alanda eğitim almış kişilere olan ihtiyacın artmasına sebep olmuştur. 

Uluslararası rekabet ortamı markaların tanıtım faaliyetlerine daha fazla yatırım yapmasına ve bu alanda daha fazla eleman istihdam etmesine neden olmaktadır. Bu gelişmeler, günümüzde yeni medya hizmetlerinin profesyonel kurumların desteğiyle yürütülmesini de gerekli kılmaktadır. Bu nedenle sosyal medya/dijital medya ajanslarının sayısı çoğalmakta ve yeni istihdam alanları ortaya çıkmaktadır. 

İstanbul Şehir Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) Programı hem İletişim Fakültesi'ndeki diğer bölümlerle hem de bilişim, sosyoloji, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, psikoloji gibi yeni medyanın etkilediği ve etkilendiği birçok farklı alanla ilişki içerisinde bulunmaktadır. 

ŞEHİR Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) Programı, disiplinlerarası eğitim yaklaşımı içinde hem kendi öğrencilerine hem de diğer bölümlerdeki öğrencilere kendilerini geliştirebilecekleri yeni ve alternatif alanlar açma fırsatı sunmaktadır. 

ŞEHİR Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) Programı, alanla ilgili geniş bir seçmeli ders havuzundan yararlanarak ve yeni medya ve teknolojik gelişmelerin tüm alanlarla kesiştiği noktaların altını çizerek donanımlı öğrenciler mezun etmeyi hedeflemektedir. 

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.

​Ölçme, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü  programlarına başvurabilirler. 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1. Yeni medya ve iletişim alanının kuramsal, yöntemsel ve teknik özelliklerini bilir.

PÇ 2. Yeni medyanın etkileşimli ve katılımcı süreçlerini bilir.

PÇ 3. Dijital platformlar için içerik sunumu ve dağıtımı ile ilgili ortam tasarlar ve uygular.

PÇ 4. Yeni medyanın ulusal, uluslararası, kültürel ve toplumsal etkilerini analiz eder.

PÇ 5. Yeni medya içeriklerini eleştirel biçimde değerlendirilebilir.

PÇ 6. Yeni medya okuryazarlığının özelliklerini bilir.

PÇ 7. Yeni medya ve iletişim alanında dijital içerik üretimi yapar.

PÇ 8. Yeni iletişim teknolojileri alanına ilişkin sorunlara çözüm önerileri geliştirir.

PÇ 9. Farklı yeni medya platformları üzerinden düşüncelerini açıklayabilir.

PÇ 10. Değişen teknolojilere uyum sağlayabilecek şekilde, yeni ihtiyaçlara yaratıcı çözümler geliştirir.

PÇ 11. Yeni medya ve iletişim alanındaki çalışmalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 

İstihdam Olanakları Yeni medya ve iletişim bölümü, dijital teknolojilerin gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte sektör ve çeşitli iş alanları için tatmin edici istihdam olanakları sunmaktadır. Öğrenciler, ders programı sayesinde, daha eğitimleri sürerken sektörle tanışma ve istihdam için gerekli temasları kurabilme şansına sahiptir. Mezunlar, yeni medya alanlarına yapım-yönetim ve tanıtımda uzmanlaşmak üzere dijital ajanslar başta olmak üzere her türlü medya ajansında, medya kuruluşlarında, tüm resmi, özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya departmanlarında çalışabilirler. İlgili araştırma alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen öğrenciler akademik kariyer yapabilirler.

Eğitim Öğretim Metotları

 

Yeni medya ve iletişim programı çerçevesi içerisinde öğrencilerin yeni medya uygulamaları hakkında kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da öğrenmesi amaçlanmaktadır. Eğitim öğretim metodolojisi olarak soru sorup tartışma, projeler yaparak ekip şeklinde çalışma ve kolektif üretim yapma becerilerini kazanmaları amacı ile sunma, eleştirel düşünme, grup çalışmaları, yeni medya kaynakların etkin kullanımı, eleştirel düşünme, vaka analizleri, dinleme ve anlamlandırma, beyin fırtınası gibi metotlar derslerde kullanılmaktadır. 


Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
YMI 201 Introduction to New Media55544555434
YMI 202 New Media Technologies44545344534
YMI 213 New Media Programming35543355344
YMI 214 New Media Theories53333355333
YMI 216 Internet Journalism54555344522
YMI 301 Content Production and Management44543455443
YMI  302 Mobile Marketing55554455344
YMI  303 Big Data44555434455
YMI 304 Digital Platforms54344554355
YMI 313 Dynamic Web Design43354455454
YMI 314 User Experience44455454354
YMI 315 Interface Design55544555455
YMI 317 Digital Storytelling55544555444
YMI 401 Graduation Project54454535435
YMI 402 Senior Graduation Project45545445444
YMI 404 Current Approaches in New Media45444544554
Degree of Relationship (?)7169716966667274626464​


​​​​​​​
​​​​​​