Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı
Program Profili

İstanbul Şehir Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı, iş dünyasının en önemli sektörlerinden biri olan halkla ilişkiler sektörüne, sektörün ihtiyacı olan tüm bilgi birikim ve deneyimleri kazanmış çağdaş yönetim yaklaşımları benimsemiş uzman iletişimciler ve yöneticiler yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

Halkla ilişkiler alanlarının strateji ve uygulama süreçlerini kapsayan dersler, atölyeler ve projelerle, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacılar yetiştirilmesi amaçlanır. Program, alana ait klasik akademik ve mesleki birikimin aktarılmasının yanı sıra iletişim alanında yeni teknolojilerle birlikte yaşanan dönüşümü akademik mercek altına almayı hedeflemektedir. 

Bölümümüzün bir başka farklı yanı ise Üniversitemizin diğer bölümleri gibi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencilerinin de bir yıl süreli Ortak Dersler Programından dersler alarak güçlü bir formasyon oluşturacak olmasıdır. Ortak Dersler Programı öğrencilerin insanı ve toplumu; tarih ve kültürü; gelenek ve moderni; eleştirel ve analitik düşünmeyi öğrenebilecekleri disiplinlerarası bir programdır.  

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı öğrencilere sunacağı programlarda üniversite/fakülte/bölüm seçmeli ders havuzlarıyla farklı uzmanlık alanlarında kendilerini geliştirme imkanı sunacaktır.  

Siz öğrencilerimiz, akademisyenlerin gözetiminde sosyal sorumluluk ve gönüllülük uygulamaları yapacak, çeşitli kuruluşların kampanya çalışmalarını ajanslar biçiminde örgütlenerek yürüteceklerdir.

​Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı, yaratıcı ve çok yönlü bir şekilde düşünebilen, mesleki etik değerleri gözeten, sosyal konulara duyarlı, iletişim sektörünün gerektirdiği yeteneklere sahip ve buna bağlı olarak sektörde yaratıcı ve stratejik çözümler üretebilen ve dil yetkinliğine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Öğrenci Kayıt - Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen ilgili yönetmelik-yönergeler doğrultusunda, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme ile gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası öğrenci kabulü, üniversiteye başvurmuş ve uluslararası öğrenci statüs ünden faydalanma koşullarını ve asgari kabul yeterliliklerini sağlayan adaylar arasından üniversite senatosu tarafından belirlenmiş yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Mezuniyet Koşullarıİstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne belirtilmiş olan koşullarını yerine getiren ve kayıtlı olunan programda alınması gereken dersleri en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Önceki Öğrenmelerin Tanınmasıİstanbul Şehir Üniversitesi dışında alınan derslerin saydırılması, İstanbul Şehir Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ilgili fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerin yönetim kurullarının onayı ile gerçekleştirilir.

​Ölçme, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu programda ölçme, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

Üst Derece Programlara GeçişBu programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü  programlarına başvurabilirler. 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek.

PÇ 2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.

PÇ 3. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında içerik üretme, yayma ve bu konuda devamlılık yaratmak için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.

PÇ 4. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarına ilişkin proje üretirken, analiz ederken, mesleki etik değerleri ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini göz önünde tutabilmek.

PÇ 5. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında karşılaşılan iletişim problemlerine yönelik çözüm geliştirirken farklı disiplinlerle farklı parametreler kullanabilmek, sorunların çözümünde bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

PÇ 6. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında sektör uygulamalarını eleştirel bakışla değerlendirebilmek, iletişim ihtiyacına yönelik orijinal fikir geliştirebilmek, ihtiyaç ve yaratıcılık ilişkisini kurabilmek.

PÇ 7. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarındaki güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek, alanın temel dinamiklerindeki süreklilikleri ve değişiklikleri tespit edebilmek.

PÇ 8. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında araştırmanın önemini kavramak, bilgiye ulaşma yollarını bilmek, verileri değerlendirebilmek, araştırma yöntem ve uygulamalarına hakim olmak, ilgili araçları kullanabilmek.

PÇ 9. Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programlarıyla birlikte tasarım, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

PÇ 10. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında düşünceyi imgeye tercüme ederek, kendisini iyi ifade edebilmek, etkin sunumlar yapabilmek, toplumsal kurallara uygun davranabilmek.

PÇ 11. Yaratıcı içerik ve çözüm üreten kurumları yönetebilmek için gerekli yönetim bilgilerine sahip olmak.

 

İstihdam Olanakları Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü mezunları profesyonel iletişim disiplinine ihtiyaç duyulan her pozisyonda çalışabilirler. Kurumların iletişim departmanları ve bu kurumlara hizmet eden ajanslar (reklam, halkla ilişkiler, etkinlik, dijital medya vb.) başta olmak üzere iletişim yönetimini profesyonel olarak yürütecek her kurum bölüm mezunları için iş olanağı taşımaktadır. Öğrencilerin sahip olarak mezun oldukları donanım kendilerine medya kurumları,  devlet organları gibi farklı alanlarda da istihdam bulma olanağı sağlar. Eğitimine devam etmeyi seçen öğrenciler akademik hayatta ilerleyerek bilim insanı olmayı da seçebilirler.

Eğitim Öğretim Metotları

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünün yapısı itibarıyle profesyonel sektörle yakın bir eğitim süreci tasarlanıp uygulanmaya çalışılmaktadır. Teori ve uygulamanın içiçe ilerlediği bu anlayışta profesyonel iletişim sektörünün tarihsel perspektifi içinde öğrencinin günümüzdeki dinamikleri anlaması ve uygulama yapması için sözlü anlatım, tartışma, vaka analizleri, grup çalışmaları ve uygulama projeleri eğitim ve öğretim metodu olarak uygulanmaktadır. Sektör profesyonellerinin düzenli katılımı ve tecrübe paylaşımı da eğitim sürecinin önemli araçlarından biridir. Öğrencilerin performansı sınav, proje teslimi, sunum, ödev, derse katılım üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencilerden alınan geri bildirim ve sektör profesyonellerinden alınan yorumlarla eğitim de gerekli olacak düzenlemeler yapılmaktadır.

Program Çıktıları ile Ders Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki Matrisi:

Dersin KoduDersin AdıPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7P Ç8PÇ9PÇ10PÇ11
HİL 201Halkla İlişkilere Giriş53543342131
HİL 205Yaratıcı Düşünme34434553252
  ILT 201İletişim ve Medya23334533132
HİL 202Bütünleşik Pazarlama İletişimi44344543254
HİL 206Metin Yazarlığı45544543253
 ILT 202İletişim Kuramları33444533132
HİL 301Kurumsal İletişim44554342155
HİL 303Halkla İlişkiler Kampanyaları54444455445
HİL 305Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya43544553543
HİL 302Marka Yönetimi54444553245
HİL 304Reklam Kampanyaları54445543354
HİL 306Araştırma Tasarımı55534245511
HİL 401Mezuniyet Projesi55555454523
HİL 403Medya Planlama44334554453
  HİL 402Mezuniyet Projesi Yapımı55534245511
HİL 404Tüketici Davranışları45254345214
HİL 220Reklam Analizi54543543242
HİL 223Kişilerarası İletişim33445322344
ILT 220Görsel Tasarım33444344553
 HİL 225Sosyal Reklam ve Görsel Uygulamaları33433443552
HİL 321İletişimde Sektörel Dinamikler52154352125
HİL 323Popüler Kültüre ve Medya54443541142
 İlişki Aralığı9184888687899171628066​


​​​​​​​