Mezuniyet Süreci

​​​TEZLİ programlar için

Mezuniyet süreci, tezin başarıyla savunulmasından itibaren 1 ay içinde başlamak zorundadır. Mezuniyet için GNO en az 3.00 olmalıdır. 
ADIM 1: Tezin elektronik kopyasını format kontrolü için Enstitüye gönderiniz. 
ADIM 2: YÖK Ulusal Tez Merkezi web sitesinde yer alan "Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu"nu doldurunuz.
ADIM 3: Tez imza sayfalarını tarayarak tezin elektronik kopyasına ekleyiniz. Tez dosyasını YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden edinilen referans numarası ile kaydederek elektronik kopyayı Enstitüye gönderiniz. 
ADIM 4: Tezi 3 kopya halinde bastırınız. İmzalı onay sayfası ve beyan sayfasının dosyada yer aldığından emin olunuz. 
ADIM 5: Kütüphane Tez Kabul Formu ile birlikte, tezin basılı kopyaları ve CD kopyasını Enstitüye teslim ediniz.
ADIM 6: Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü mezuniyet kararı ile ilgili olarak sizi bilgilendirecektir. 

TEZSİZ programlar için

Mezuniyet için GNO en az 3.00 olmalıdır. 
ADIM 1: Proje dosyasını 1 kopya bastırarak imzalı halini Enstitüye teslim ediniz. 
ADIM 2: Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü mezuniyet kararı ile ilgili olarak sizi bilgilendirecektir.