Akademik Kadro
DOÇ. DR. BERAT AÇIL Rektör Danışmanı
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yüksek lisans ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Eski Türk Edebiyatı alanında tamamladı. Akademik ilgi alanları; Osmanlı edebiyatı, alegori, anlatıbilim, roman kuramı, Osmanlı’da kitap kültürü.

Eğitim Bilgileri

Lisans, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2002
Yüksek Lisans, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
Doktora, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

İlgi Alanları

Osmanlı edebiyatı, alegori, estetik, anlatıbilim, edebiyat kuramı, Osmanlı İmparatorluğu’nda kitap kültürü

Yayınlar

Makale

Açıl, B. (2018). Ali Nihat Tarlan'ın tenkitli neşir yöntemi ve gelişimi. Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, 86-108. doi: 10.28981/hikmet.500427

Kitap

Açıl, B. (2018). Osmanlı'da estetik ve poetika: Kelam, mucize, zorunluluk. İstanbul: İLEM Konferanslar Serisi 11.
Açıl, B. (2018). Klasik Türk edebiyatında alegori. (2. bs.). İstanbul: Küre Yayınları.

Kitap bölümü

Açıl, B. (2019) The poet Azmizade Haleti and the transformation of Ottoman literature in the seventeenth century. H. Khafipour (Ed.), The empires of the near east and India: Sources studies of the Safavid, Ottoman, and Mughal literate communities. New York: Columbia University Press.
Açıl, B. (2018). Şiirsel bir nazire: İlk on sekiz beyit bağlamında Mesnevi'nin gurbeti, Hüsn ü Aşk'ın Acz'i. E. Alkan, O. S. Arı (Ed.), Osmanlı'da İlm-i Tasavvuf içinde (s. 577-590). İstanbul: İsar Yayınları.

Bildiriler

Açıl, B. (Nisan 2019). İʿcâzdan Mucizeye: Klasik Türk Şiirinin Estetik Gayesi. Osmanlı Edebi Metinlerinde Teoriden Pratiğe: Belagat sempozyumunda sunulmuş bildiri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul.
Açıl, B. (2018). Anadolu'da kültürel iktidarın kökleri: Ahmedi örneği. A. Yıldız (Ed.), Ahmedi sempozyumu bildirileri kitabı içinde (s. 145-151). Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları. 
Açıl, B. (Ekim 2018). Tosyevi'nin Levâyih Tercümesi. Amasya Şairleri Bilim Şöleni, Amasya Üniversitesi, Amasya.

Diğer yayınlar


Berat Açıl, Sadık Yazar, Kadir Turgut, Mustafa Özağaç. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu, 26 Haziran - 7 Temmuz 2018. İstanbul: İSAM.

Topluma Katkı

Sunumlar ve davetli konuşmalar

Osmanlı Yazma ve Basma Kitap Kültürü, TESAK, İstanbul., 05/04/2019
Osmanlı Yazma Kitap Kültürünün Unsurları, Yazma Eserler Kış Okulu, Uludağ Üniversitesi, Bursa., 22/03/2019
Osmanlı'da Kültürel Üretim Mekanları, BİSAV, İstanbul., 22/12/2018
İslam Estetiği, Niğde Universitesi, Niğde., 15/12/2018
Klasik Türk Edebiyatında Alegori, Medeniyet Üniversitesi, İstanbul., 31/10/2018
Osmanlı'da Estetik ve Poetika: Kelam, Mucize, Zorunluluk, İLEM (İlmi Etüdler Derneği), İstanbul., 05/10/2018
New Research on Ottoman-Era Manuscript Libraries, Islamic Manuscript Association & Orient Institute, 08/09/2018

Ulusal/uluslararası akademik organizasyonlara üyelik

World History Association, 01/10/2010

Tecrübeler

İstanbul Şehir Üniversitesi, Doçent Doktor, 06/09/2018 - Devam ediyor
İstanbul Şehir Üniversitesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 09/09/2010 - 09/09/2013
İstanbul Şehir Üniversitesi, Yardımcı Doçent, 03/03/2010 - 06/09/2018
İstanbul Şehir Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, 10/10/2009 - 03/03/2010
Bilgi Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, 09/09/2007 - 09/09/2009
Boğaziçi Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, 22/12/2003 - 22/06/2007

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​