Geçmişin Önemli Siyaset Metinleri Tekrar Gün Yüzüne Çıkıyor
12/21/2018
Klasik siyaset düşüncesi metinlerinin neşredilmesine yönelik başlatılan "İslâm Siyâset Düşüncesi Projesi" kapsamında üç eser gün yüzüne çıktı.
​İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Özgür Kavak ile Doç. Dr. Hızır Murat Köse'nin editörlüğünü yaptığı Kâfiyeci'nin "Seyfü’l-Mülûk" ve "Seyfü’l-Kudât" adlı risaleleri ile Tarsûsî'nin "Tuhfetü’t-Türk" adlı eseri ve Âşık Çelebi'nin "Mi‘râcü’l-Eyâle"si okuyucuyla buluştu.

Tarih boyunca birbirinden farklı etkenlerle kaleme alınan çok sayıda siyaset metni, hala incelenmeyi ve yorumlanmayı bekliyor. Bu alandaki boşluğu doldurmak üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde klasik siyaset düşüncesi metinlerinin neşredilmesine yönelik "İslâm Siyâset Düşüncesi Projesi" hayata geçirildi.

Doç. Dr. Özgür Kavak ve Doç. Dr. Hızır Murat Köse'nin editörlüğünde başlatılan proje kapsamında Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça olarak kaleme alınan farklı edebi türlerdeki eserler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Bu çerçevede ilk olarak Kâfiyeci'nin "Seyfü’l-Mülûk" ve "Seyfü’l-Kudât" adlı risaleleri ile Tarsûsî'nin "Tuhfetü’t-Türk" adlı eseri ve Âşık Çelebi'nin "Mi‘râcü’l-Eyâle"si okuyucuyla buluştu. 
Proje kapsamında yakın vadede Kâdı Hüseyin b. Hasan'ın "Letâ’ifü’l-Efkâr"ı, Neyrîzî'nin "Miftâhü’s-Sa‘âde"si ve Musannifek'in "Tuhfetü’l-Vüzerâ"sının neşredilmesi planlanıyor. İslâm Siyâset Düşüncesi Projesi takip eden aşamasında ise Osmanlı dönemi siyaset metinlerinin neşredilmesine odaklanacak.