Dr. Övünç Meriç Fermanoğlu, Yeni Medyanın Siyaset İletişimi ve Demokrasi Üzerine Etkilerini Kaleme Aldı
5/27/2019
İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Övünç Meriç Fermanoğlu’nun kaleme aldığı “Yeni Medya / Siyasal İletişim ve Dijital Demokrasi” kitapçı raflarında yerini aldı.
​İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü
Öğretim Üyesi Dr. Övünç Meriç Fermanoğlu’nun kaleme aldığı “Yeni Medya / Siyasal İletişim ve Dijital Demokrasi" adlı kitap okuyucuyla buluştu. Kitapta, yeni medyanın siyasal iletişim yöntemlerini nasıl etkilediği, yeni medya ve demokrasi arasında nasıl bir ilişki kurulduğu ve katılımcı bir demokrasi için yeni medyanın nasıl kullanıldığına dair kuramsal tartışmalar yer alıyor. 

İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Övünç Meriç Fermanoğlu’nun kaleme aldığı “Yeni Medya / Siyasal İletişim ve Dijital Demokrasi" kitapçı raflarında yerini aldı. Yeni medya, siyasal iletişim ve dijital demokrasi kavramlarına ilişkin temel bir başvuru kaynağı niteliğindeki kitap, Nobel Yayın Dağıtım etiketiyle okuyucuyla buluştu.

Yeni Medya ve İletişim Bölümü'
nde dersler veren Övünç Meriç Fermanoğlu, kitabında yeni medyanın giderek yaygınlaşan kullanımının iletişim, siyaset ve demokrasi kavramları üzerinde neden olduğu değişimleri mercek altına alıyor. Kitapta yeni medya ve siyasal iletişim çalışmalarına dair farklı kuramsal yaklaşımlar temelinde çeşitli kavramları tanıtılıyor. Övünç Meriç Fermanoğlu, yeni medya ve geleneksel medya arasındaki farklılıklar, siyasal iletişim kuramları, demokrasi ve yeni medya ilişkisi, dijital demokrasinin temel kavramları, dijital yurttaşlık ve siyasal katılımın dijitalleşmesi konularını akademik literatürdeki çalışmalar ekseninde açıklıyor.