Academic Staff
ASSOC. PROF. VÜGAR İMANBEYLİ
College of Humanities and Social Sciences Political Science and International Relations
Imanbeyli graduated from Istanbul University with a degree in History, from Boğaziçi University with an MA in History and from Marmara University with a Ph.D. in International Relations. His published titles include Avrasyacılık: Rusya’nın Kimlik Arayışı // Eurasianism: Russia’s Search for an Identity (Istanbul, 2008); Azerbaycan-Osmanlı İlişkileri 1918 // Azerbaijani-Ottoman Relations 1918 (Istanbul, 2006) and Ali Merdan Topçubaşı (1865-1934): Lider Bir Aydın ve Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Temsili // Ali Merdan Topcubasi (1865-1934): A Leading Intellectual and Representation of Independent Republic of Azerbaijan (Istanbul, 2003). He also has many translations from Russian (e.g. Aleksandr Dugin, Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım // Russian Geopolitics: Eurasian Approach, 6th ed., Istanbul, 2010; Nikolay Trubetskoy, Avrupa ve Beşeriyet // Europe and Mankind, Istanbul, 2012). His academic interests cover regional studies, especially history, politics, geopolitics, diplomacy, foreign policy making and social transformation in the ex-Soviet countries. Nowadays he focuses on Russian foreign policy, Turkish-Russian relations and Eurasian dimension of Turkish foreign policy. He joined Istanbul Şehir University during its formation years and is currently a faculty member of the Department of Political Science and International Relations.

Educational Information

University, ISTANBUL UNIVERSITY, Faculty of Literature, 1996
Graduate School, BOGAZICI UNIVERSITY, Social Sciences Institute, 2000
Doctorate, MARMARA UNIVERSITY, Social Sciences Institute, 2007

Field Of Interest

In general: History, politics, geopolitics, diplomacy, foreign policy making and social transformation in the post-Soviet countries. Recent years: Russian foreign policy, Turkish-Russian relations and Eurasian dimension of Turkish foreign policy.

Publications

Article

İmanbeyli, V. (2018). Begrenzte perspektiven wirtschaftsbeziehungen der Türkei mit Russland. Osteuropa, 68 (10-12), 339–351.

Proceedings

İmanbeyli, Vügar, (Ekim 2018). ADR Dış Politikası ve Ali Merdan Topçubaşı. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Kuruluşu'nun 100.Yılı Konferansında sunulmuş bildiri, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Contribution to Society

Presentation & invited talks

“Türk-Rus Yakınlaşmalarını Anlamlandırmak” başlıklı sunum, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü., 04/10/2019
“Türk-Rus Yakınlaşmalarını Anlamlandırmak” konulu sunum, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü., 03/13/2019
“Kafkasya’da İşbirliği Modelleri” sunumu, Kafkas Vakfı., 12/08/2018

Membership of national/international academic organizations

Central Eurasian Studies Society (CESS), Amerika merkezli kuruma üyelik., 01/01/2013
Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) üyeliği., 05/01/2010