Academic Staff
ASSOC.PROF. VÜGAR İMANBEYLİ
College of Humanities and Social Sciences Political Science and International Relations
Imanbeyli graduated from Istanbul University with a degree in History, from Boğaziçi University with an MA in History and from Marmara University with a Ph.D. in International Relations. His published titles include Avrasyacılık: Rusya’nın Kimlik Arayışı // Eurasianism: Russia’s Search for an Identity (Istanbul, 2008); Azerbaycan-Osmanlı İlişkileri 1918 // Azerbaijani-Ottoman Relations 1918 (Istanbul, 2006) and Ali Merdan Topçubaşı (1865-1934): Lider Bir Aydın ve Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Temsili // Ali Merdan Topcubasi (1865-1934): A Leading Intellectual and Representation of Independent Republic of Azerbaijan (Istanbul, 2003). He also has many translations from Russian (e.g. Aleksandr Dugin, Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım // Russian Geopolitics: Eurasian Approach, 6th ed., Istanbul, 2010; Nikolay Trubetskoy, Avrupa ve Beşeriyet // Europe and Mankind, Istanbul, 2012). His academic interests cover regional studies, especially history, politics, geopolitics, diplomacy, foreign policy making and social transformation in the ex-Soviet countries. Nowadays he focuses on Russian foreign policy, Turkish-Russian relations and Eurasian dimension of Turkish foreign policy. He joined Istanbul Şehir University during its formation years and is currently a faculty member of the Department of Political Science and International Relations.

Educational Information

University : ISTANBUL UNIVERSITY Faculty of Literature History, 1996
Graduate School : BOGAZICI UNIVERSITY Social Sciences Institute History, 2000
Doctorate : MARMARA UNIVERSITY Social Sciences Institute Political Science and Int'l Relations, 2007

Field Of Interest

Research Interest
Generally: History, politics, geopolitics, diplomacy, foreign policy making and social transformation in the post-Soviet countries. Recent years: Russian foreign policy, Turkish-Russian relations and Eurasian dimension of Turkish foreign policy.

Publications

Vügar İmanbeyli, Begrenzte Perspektiven Wirtschaftsbeziehungen der Türkei mit Russland, Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts & Humanities)),Osteuropa, 339-351, SSCI, German, 0030-6428, December 2018, https://www.zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2018/10-12/begrenzte-perspektive

Scientific Activities

Participant: July 2017, - 21 Temmuz 2017, Euro-Asia Forum in Politics, Economics and Business 2017 (EAFPEB-2017), İstanbul, tebliğ başlığı: “Foreign Policy Challenges in Central Eurasia”., İstanbul
Participant: November 2017, 23-24 Ekim 2017, Bursa, Uludağ Üniv. Uluslararası İlişkiler IX. Kongresi, tebliğ başlığı: “Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Genişlemesi: İki Görüşün Değerlendirilmesi”., Bursa
Participant: October 2017, - 24-25 Kasım 2017, Bonn, Düzenleyen: German Association for East European Studies, tebliğ başlığı: “Contemporary Turkish-Russian Economic Relations: Significance, Structure and Perspectives”, Bonn, Almanya
Participant: May 2018, 3-4 Mayıs 2018, Antalya, Uluslararası İlişkiler Konseyi 8.Kongresi, tebliğ başlığı: “Post-Sovyet Ülkelerde Türkiye Çalışmaları”, Antalya
Organizer: October 2018, Post-Sovyet Çalışmalar Sempozyumu (Lisansüstü), İstanbul Şehir Üniversitesi

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​