Content Editor

 
ogbirligi.png

 

Öğrenci Birliği


İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Birliği, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin gelişimine katkıda bulunabilmek, sorunlarını çözebilmek; öğrencilerin görüş ve önerilerini öncelik sırasına göre gerekli birimlere iletebilmek, öğrencilerin gerek kendi aralarındaki, gerekse üniversite içindeki ve dışındaki kurumlar ile iletişimini güçlendirmek ve gerektiğinde üniversiteyi temsil edebilmek amaçlarıyla öğrenciler tarafından oluşturulmuş demokratik bir örgütlenmedir.


Öğrenci Birliği’nin temel yapılanması, tüm İstanbul Şehir Üniversitesi paydaşlarına açık olan bir arama konferansında belirlenmiştir. Çalışmalar sonucunda, öğrencilerimiz tarafından tasarlanan sistemde Öğrenci Birliği’nin; tüm öğrencilerin eşit şekilde temsil edildiği, doğrudan demokrasiye dayanan, hiyerarşinin olmadığı, şeffaf ve hızlı işleyen bir yapılanma olması öngörülmüştür.


Öğrenci Birliği’nin en önemli organı Öğrenci Meclisi’dir. İstanbul Şehir Üniversitesi’ne kayıt yaptıran tam zamanlı öğrencilerin, mezuniyetlerine kadar doğal üyesi oldukları Öğrenci Meclisi, düzenli olarak toplanır ve Birliğin işleyişi için gerekli olan kalıcı ve geçici grupları seçer. Ayrıca oluşturulmuş olan özel elektronik ortamda, meclis üyeleri sürekli iletişim halindedir.


Öğrenci Birliği kendine özgü yapısıyla, öğrencilerin üniversite yönetimine katılımını, her türlü görüşün bir düzen içinde değerlendirilmesini ve kampüs yaşamına yansıtılmasını sağlamak için çalışmalar yapmaktadır.

2016-2018 Dönemi Öğrenci Konseyi:

Öğrenci Konseyi Başkanı: Enes Erkan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı: Abdullah Eşer, İslami İlimler Fakültesi

Öğrenci Konseyi Üyeleri:
  • Enes Erkan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
  • Melik Ahmet Daye, Mühendislik ve Doğa Bilimleri
  • Enes Yeprem, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
  • Abdullah Kaplan, İletişim Fakültesi
  • Semiha Özdağ, Hukuk Fakültesi
  • Abdullah Eşer, İslami İlimler Fakültesi
  • Orhan Yunus Kuşçu, Meslek Yüksekokulu