Content Editor ‭[1]‬

 
Neden ŞEHİR Sosyoloji Bölümü?   
Prof. Dr. Ferhat Kentel
ferhatkentel_k.png
Toplumlar hareket halindedir. Hareket halinde olan toplum konuşur. Konuşan toplum düşünür. Düşünmek birlikte düşünmektir ve sosyoloji birlikte düşünmenin yoludur.

Klasik olarak sosyoloji modern toplumun hareketini ve düzenini anlamaya çalıştı. Modernliğin “bilimselliği” sosyolojiyi de etkiledi; sosyoloji modernliğin “kurucu” dili oldu. Oysa bugün modernliğin insanı adeta “tanrı” konumuna getirerek kurduğu yapılar sarsılıyor. Deneme-yanılmalarla, el yordamıyla toplumlar giderek daha çok konuşmaya başlıyor ve sosyolojinin sınırlarını zorluyor. Ezberlerimiz bozuluyor; eski kavramlarımız artık işe yaramaz hale geliyor ve daha önce düşünmediğimiz, hayal bile edemediğimiz yeni toplumsallıklar, kimlikler, iç içe geçmeler ve kavramlar hayatımıza giriyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, işte bu yoğun dönüşümü, “eskiyi” ve “yeniyi”, geleneği ve modernliği, sınıfları ve kültürel kimlikleri, farklı fakat birlikte düşünen öğretim elemanlarıyla, yenilenmek zorunda olan sosyolojik düşünme yolları eşliğinde “birlikte düşünme” amacını taşıyor.
 
Neden ŞEHİR Tarih Bölümü?

Prof. Dr. Engin Akarlı

eda.pngTarih, bilebildiğimiz en eski zamanlardan beri insanların başlıca merak konularından biri oldu. İnsanlar, geçmişin bilgisi üstünden kendilerini (ve başkalarını) tanımaya (ve tanıtmaya) uğraştılar. Bu bilgi, irfanın ve bilgeliğin kaynağı oldu, ama baskı, haksızlık ve akılsızlıkları aklamak için de kullanıldı.

ŞEHİR’de ilk yaklaşımı geliştirmeye, beslemeye çabalıyoruz. İkinci yolun ufuk ve gönül daraltıcı etkilerine karşı uyanık kalmaya da özen gösteriyoruz. İstanbul ve Türkiye odaklıyız. Bu coğrafyanın zengin tarih birikimini gün ışığına çıkarmanın heyecanıyla çalışıyoruz. Ama oradan halka halka bölgeye ve dünyaya açılıyoruz.
İnsan hayatının geçmişini fikri, hissi, inanç dahil her boyutuyla anlamaya çalışıyoruz. Tarih okumanın irfan besleyen ve ufuk geliştiren bir uğraş olabilmesi için öğrencilerin ve hocaların birlikte çalışmalarının önemine inanıyoruz. Siz de aramıza katılmak istemez misiniz?

Neden ŞEHİR Felsefe Bölümü?
Yrd. Doç. Dr. İshak Arslan

is.pngFelsefe bilinen anlamıyla bir “meslek” değil, ancak akla gelebilecek bütün mesleklerin bir biçimde kendisine başvurmak zorunda olduğu sistemli bir düşünme etkinliği. ŞEHİR Felsefe, çıktığı uzun soluklu yolda düşünce tarihi boyunca ilimlerin anası konumunu sürdüren felsefeyi sosyal bilimlerin pratikleriyle buluşturmayı; felsefenin tarihi, problemleri ve farklı disiplinleriyle bir bütün olarak yeni bir bakışla ele almayı kendisine misyon olarak seçti.

Genç adaylarımızı ciddi, zorlu ama keyifli bir eğitim-araştırma yolculuğuna davet ediyoruz. İstanbul Şehir Üniversitesi’nin çok-dilli, çok-kültürlü ortamında ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla tarih, sosyoloji, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi seçkin bölümlerimizde çift ana dal ve yan dal yaparak yarının düşünürleri arasına katılabilirsiniz.

Neden ŞEHİR
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü?

Doç. Dr. Hasan Kösebalaban
hk.pngİçinde yaşadığımız dünyanın siyasi ve ekonomik ağırlık merkezi giderek Batı’dan uzaklaşıp, Asya merkezli bir hale gelirken, Orta Doğu ve Afrika gibi geçmişte kenarda kalan bölgeler önem kazanıyor. Türkiye, siyasi sistemindeki reformlarıyla, ekonomideki atılımlarıyla ve dış politikasındaki dönüşümüyle, değişime sadece ayak uydurmaya değil, bizzat yönlendirmeye çalışıyor.

Biz de “Eskinin tek-merkezli paradigmalarıyla yeni dünyayı öğrencilerimize anlatamayız” dedik ve müfredatımızı küresel bir perspektifle yeni baştan dizayn ettik. Tecrübeli ve dinamik akademik kadromuzla alanımızın en çağdaş yöntem ve yaklaşımlarını sınıflarımıza taşıyoruz. Öğrencilerimizi sadece öğrendiklerini tüketen değil, aynı zamanda üreten ve katkıda bulunan bireyler olarak hazırlamayı hedefliyoruz. Ezberciliği değil, analitik ve kritik düşünce yeteneğini önemsiyoruz.

Sayısız yurtdışı seyahat ve akademik değişim programlarıyla bütün öğrencilerimize uluslararası tecrübe kazandırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizi küresel köyün ŞEHİR’li gezginleri olmaya davet ediyoruz.


 


 

 Content Editor ‭[2]‬

 
Neden ŞEHİR Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü?
Prof. Dr. Hatice Aynur

haticeaynur_k.pngŞEHİR’de edebiyat okumalısın çünkü burada edebiyat bütün heyecanıyla yaşıyor. ŞEHİR’de edebiyat eğitimi ezberlemek demek değil, sanatı sınıfa hapsetmek demek değil, üretilmiş bilgiyi sorgulamadan derse dönüştürmek değil. Burada edebiyat okumak önce sevmekle başlıyor, sonra hevesle diğer sanatlara ve insan bilimlerine açılıyor.

Türk edebiyatından çıkarak dünya edebiyatlarını bilmeyi ve anlamayı, Doğu’nun ve Batı’nın farklı dillerinde okuyan bireyler olmayı ve ısrarla edebiyatın içinde hayatın bilgisini aramayı savunuyor. En önemlisi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisini bu heyecanlı okuma ve anlama yolculuğuna ortak olacak arkadaşlar olarak görüyor. 


Neden ŞEHİR Bilgisayar Mühendisliği Bölümü?
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bulut
ahmetbulut_k.png
İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü müfredatını Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ortak olarak oluşturduk. Bu müfredatla öğrencilerimize mühendislik problemlerini bütüncül yaklaşımlar kullanarak çözmeyi öğretmeyi hedefliyoruz.
 
Teori ve pratik arasında mükemmel bir denge kurmak için, öğrencilerimiz müfredat derslerimizin büyük çoğunluğunda, küçük ve orta ölçekte projeler yapıyorlar. Doğrudan piyasanın ihtiyacını karşılayacak nitelikteki bu projelerde, öğrencilerimiz aynı zamanda öğrendikleri algoritma dizayn bilgisini de çalışan bir sistem üzerinde uygulayabiliyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde hem endüstri hem de akademik camianın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere oluşturulmuş müfredatın ayrıcalığını yaşayacaksınız.

Neden ŞEHİR İslami İlimler Fakültesi?

Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Said Kaya

esk_k.png
ŞEHİR İslami İlimler Fakültesinin alanında ilk ve tek olduğu pek
çok özelliği var. Öncelikle, bu program hem Arapça hem de İngilizcenin etkin ve yoğun bir şekilde kullanıldığı bir program olacak. Bir ders Arapça, hemen sonraki ders İngilizce, bir diğeri Türkçe olabilecek.

Ayrıca programımızı her öğrencimizin yan dal yapacağı şekilde dizayn ettik. Her öğrencimizin bir sosyal bilim alanında yan dal yapmasını hedefliyoruz.
İslami İlimler Fakültesi, sadece yurt dışından gelen öğrencilerle değil, müfredatıyla, hocalarıyla, ek programlarıyla, ders dışı faaliyetleriyle gerçek anlamda bir uluslararası platform olacak. Her öğrencimiz Arapça hazırlık sınıfının bir kısmını yurt dışında görecek, ayrıca en az bir yazını Kahire’den Kuala Lumpur’a, New York’tan Bosna’ya kadar dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan ve İslami İlimler alanında tanınmış bazı kurumlarda staj yaparak geçirecek.

Neden ŞEHİR Hukuk Fakültesi?
Prof. Dr. Ergun Özbudun

eo_k.pngTürkiye’nin başta gelen ihtiyaçlarından biri, çağdaş evrensel hukuk ilkelerini ve onları doğuran sosyal, siyasal ekonomik gelişmeleri iyi bilen ve böylece Türkiye’deki hukuk uygulamalarının düzeyini yükseltecek hukukçular yetiştirmektir.

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, güçlü öğretim kadrosu, mükemmel altyapısı, çağdaş vizyonu ve uluslararası ilişkileri ile bu fonksiyonu en iyi şekilde yerine getirebilecek kurumların başında yer almaktadır.