GÜLŞEN-İ RÂZ OKUMALARI
Tarih : 27 Şubat 2017 - Pazartesi
Saat : 17:00
Konum : Batı Kampüsü, 2044
Konuşmacı : Dr. Fatih Ermiş

​İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü

Gülşen-i Râz Okumaları

Dr. Fatih Ermiş
Tübingen Üniversitesi (Almanya)
Öğretim Üyesi

İrfânî literatüre giriş niteliği taşıyan Gülşen-i Râz, Horasan’dan Şeyh Emir Hüseynî’nin 1317’de bir ulak ile Şeyh Mahmûd Şebüsterî’ye (1288-1340) manzûm 15 soru göndermesi üzerine Şebüsterî’nin –kendi ifadesine göre– spontane olarak bu sorulara yine manzûm tarzda verdiği cevaplardan oluşur. Gülşen-i Râz yaklaşık bin beyit hacmindedir. Şebüsterî öncesi sufi literatürde (mesela Attar’ın, Rumi’nin, Senaî’nin eserlerinde) uzun hikaye anlatımlarının içlerine gâh penhân, gâh peydâ serpiştirilmiş mesajların Gülşen-i Râz’da topluca ve yoğun bir şekilde bulunması mümkündür. Gülşen-i Râz’ın irfânî literatüre giriş özelliği de işte bu noktada gizlidir. Bu onbeş sorunun ilki düşüncenin mahiyetine dairdir. Şebüsterî’nin bu sorunun cevabında ana referans noktası ‘kalbin düşüncesi’dir.

‘Gülşen-i Râz Okumaları’ adı altında düzenlenecek bu etkinlikte Gülşen-i Râz’ın beyit beyit okunup katılımcılarla tartışılması ve yorumlanması hedeflenmektedir. Bu süreçte ikincil literatürden ve Gülşen-i Râz’ın şerhlerinden de istifade edilecektir. Eser Türkçe olarak Fatih Ermiş’in tercümesinden* okunacak ve orijinali ile karşılaştırmalar yapılacaktır. Ayrıca katılımcıların durumuna göre başka dillerdeki çevirilerine de göz atılacaktır.

“Ağmak dilersen Sîmurg gibi Atlas göğüne,
Atıver bu lâşe dünyayı akbabanın öğüne.

Bırak ancak alçaklara bu dünya-yı gaddârı,
Yakışmaz vermek, itden gayrısına murdârı.”

(Mahmûd Şebüsterî, Gülşen-i Râz, 940. ve 941. beyitler)

* Fatih Ermiş (tercüme ve yayına hazırlayan), Rosenflor des Geheimnisses / Gulšan-i Rāz, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2017.
(Eser iki dilli bir çalışma olup, ilk bölümü Joseph von Hammer-Purgstall’ın Almanca Gülşen-i Râz çevirisini, ikinci bölümü ise Fatih Ermiş’in Türkçe çevirisini hâvîdir, https://www.peterlang.com/view/product/77569)

27 Şubat 2017, 17:00-19:00
28 Şubat 2017, 17:00-19:00
01 Mart 2017, 17:00-19:00
02 Mart 2017, 17:00-19:00
03 Mart 2017, 15:00-17:00
06 Mart 2017, 17:00-19:00
07 Mart 2017, 17:00-19:00
08 Mart 2017, 17:00-19:00
09 Mart 2017, 17:00-19:00
10 Mart 2017, 15:00-17:00
13 Mart 2017, 17:00-19:00
14 Mart 2017, 17:00-19:00
15 Mart 2017, 17:00-19:00
16 Mart 2017, 17:00-19:00
17 Mart 2017, 15:00-17:00

Batı Kampüsü 2044 No.lu Salon

Okuma programına katılmak isteyenler fatih.ermis@uni-tuebingen.de adresine e-mail gönderebilir.

Seminer Türkçe yapılacaktır.